Česká asociace věřitelů (ČAV) je znepokojena připravovanými změnami v oblasti osobních bankrotů, které dnes podpořila vláda. Odstranění současné garance minimálního uspokojení pohledávek věřitelů alespoň z 30 procent jejich výše může vést v mnoha případech k nulovému splácení dluhů a tedy de facto k vyvlastnění majetku věřitelů bez nároku na kompenzaci. Taková úprava je podle ČAV v rozporu se základními principy právního státu. Změna navíc může prohloubit nežádoucí fenomén nezodpovědného a spekulativního předlužování některých občanů.

„Plánované uvolnění podmínek oddlužení považujeme za velmi nebezpečné a k věřitelům mimořádně nespravedlivé. Již současná hranice 30 procent je pro ně velmi nevýhodná. Její odstranění pak pro dlužníky může být signálem, že nově své dluhy nemusejí splácet již vůbec. To je zároveň může motivovat k tomu, aby vědomě vytvářeli a nespláceli další dluhy,“ varuje Pavel Staněk, prezident ČAV.
Praxe již nyní ukazuje, že řada dlužníků optimalizuje v průběhu oddlužení své legální příjmy tak, aby pokryly jen skutečně nutnou část dluhu, tedy v současnosti oněch 30 procent. Po odstranění této hranice lze očekávat, že dlužníci budou zneužívat institutu oddlužení a zvyšovat své zadlužení až k maximální možné míře, která by dle novely aktuálně přesahovala dva miliony korun. „To vše s vidinou toho, že věřitelům budou muset v horizontu 7 let uhradit 0 procent a jediné, co je tedy oddlužení bude stát, bude odměna insolvenčního správce a částka za sepis návrhu na oddlužení,“ doplňuje Staněk.
Záměrem úpravy je dle předkladatele řešení problému dluhových pastí a zároveň umožnění návratu některých dlužníků do legální ekonomické činnosti. Novela však nepřináší skutečné řešení těchto problémů, neboť tuto problematiku nijak neupravuje a nezabývá se jejich skutečnými příčinami. „Tento úkol již částečně splnila loňská regulace spotřebitelských úvěrů. Dalším krokem by pak mělo být zejména systematické zvyšování finanční gramotnosti občanů, nikoli další zásahy do práv věřitelů, ke kterým v posledních letech došlo ve značné míře v oblasti insolvencí i exekucí,“ uzavírá Staněk.

Tisková zpráva ČAV
8. 2. 2017

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT