Pravidla používání cookies k získávání osobních údajů

1.    Zásady užívání síťových identifikátorů

Při poskytování svých služeb a zpřístupňovaní svého obsahu uživatelům webových stránek https://www.asociaceveritelu.cz/ (dále jen jako „webové stránky“) využívá společnost Česká asociace věřitelů, z. s., IČO: 025 04 421, se sídlem Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 26610 (dále jen jako „ČAV“), síťové identifikátory, tzv. cookies, a to za účelem umožnění a zefektivnění používání webových stránek.

Bližší informace o ochraně osobních údajů ze strany ČAV naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů.

2.    Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče, který používáte. Bez těchto souborů by užívání webových stránek bylo složitější a uživatelsky méně příjemné. Pomocí cookies si Vámi navštívená internetová stránka zapamatuje nastavení související s navštívenou webovou stránkou (např. zvolený jazyk, informace o přihlášení nebo o preferované předvolbě v rámci navštívené webové stránky). Když se na ni následně vrátíte, prohlížeč jí vrátí identifikátory, které má u vás s danou stránkou spojené. Stránka si tak zachová Vaše nastavení. Díky cookies je tak opakovaná návštěva internetových stránek uživatelsky příjemnější. Souhlas s využíváním opt-in cookies se standardně udělujete na dobu 6 měsíců. Pokud chcete využívat cookies i nadále, souhlas je třeba po uplynutí stanovené doby obnovit. Webové stránky však opt-in soubory cookies nepoužívají, tudíž není třeba, abyste s jejich používáním souhlas udělovali.

3.    Druhy cookies

Cookies se dělí podle jejich doby použití, podle jejich nezbytnosti a dále podle toho, který subjekt je na Vaše zařízení umístí.

a.    Podle doby použití se cookies dělí na dvě následující kategorie:

 • Krátkodobé (session cookies), které se z počítače automaticky vymažou ihned po zavření prohlížeče. Tyto cookies jsou nezbytné pro řádnou funkčnost internetových stránek.
 • Dlouhodobé (persistent cookies), které zůstávají v počítači uloženy delší dobu v závislosti na nastavení Vámi užívaného internetového prohlížeče. Dlouhodobé cookies můžete kdykoli manuálně odstranit. Tyto cookies jsou vhodné pro Vaši snadnější orientaci na internetových stránkách.

b.    Podle nezbytnosti se cookies dělí na následující kategorie:

 • Nezbytné, bez kterých by webové stránky nemohly fungovat, jsou nezbytné k přenosu informací např. zachování obsahu nákupního košíku nebo zapamatování uživatelova udělení souhlasu s (ne)užíváním cookies.
 • Ostatní, které slouží zejména k usnadnění přenosu informací, měření návštěvnosti či analýze chování uživatelů webových stránek. Tyto se dále dělí na cookies marketingové, analytické a preferenční.
 • Marketingové – využívají se k lepšímu cílení reklam a k jejich personalizaci. Tyto cookies sledují návštěvníky napříč webovými stránkami a shromažďují informace za účelem poskytování přizpůsobených reklam.
 • Analytické/Statistické – umožňují sledovat interakce návštěvníků webových stránek s jejich obsahem a poskytovat údaje o počtu návštěvníků, délce strávené na webových stránkách atd.
 • Funkční/Preferenční – slouží ke zlepšení funkčnosti webových stránek, jakožto k usnadnění jejich používání, je díky nim je možné, aby si webové stránky zapamatovaly preference daného uživatele a mohly se mu přizpůsobit (nastavení jazyka, měny atp.)
 • Výkonnostní – umožňují pochopení a analýzu klíčových výkonnostních indexů webových stránek, což pomáhá při poskytování lepší uživatelské zkušenosti pro návštěvníky.

c.    Podle toho, který subjekt cookies vytváří a do Vašeho zařízení ukládá, rozdělujeme cookies do dvou kategorií:

 • Cookies první strany (first-party cookies) jsou vytvářeny přímo ze strany správce údajů, který provozuje navštívené webové stránky. Nejčastěji slouží k zajištění základních funkcí internetových stránek.
 • Cookies třetích stran (third-party cookies) jsou vytvářeny správci údajů odlišnými od provozovatele navštívené webové stránky. Nejčastěji se jedná o cookies provozovatelů reklamních služeb nebo cookies pro analýzu návštěvnosti internetových stránek.

4.    K čemu používáme cookies?

ČAV používá cookies v případě, že navštívíte naše webové stránky, a to zejména k následujícímu účelů:

 • Přizpůsobení nastavení internetových stránek z hlediska personalizace nastavení pro uživatele.

5.    Cookies třetích stran

Jak je již výše uvedeno, na našich webových stránkách se vyskytují rovněž cookies našich smluvních partnerů. Tyto cookies jsou spravovány třetími stranami a ČAV nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jedná se zejména o inzertní či reklamní systémy nebo analýzy návštěvnosti webových stránek.

Tímto partnerem je:

 • •       CookieYes Limited – více informací o cookies používaných touto spol. naleznete zde.

6.    Jak upravit nastavení cookies?

V souvislosti se změnou právní úpravy nemohou webové stránky nadále používat soubory cookies bez Vašeho aktivního souhlasu, jelikož došlo ke změně z principu opt-out (Váš souhlas se předpokládal a bylo nutné jej odvolat) na princip opt-in (je potřeba, abyste svůj souhlas aktivně udělili). Uvedené se však netýká nezbytných cookies ty stále fungují na principu opt-out. Souhlas s jejich používáním lze odvolat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Webové stránky používají pouze nezbytné cookies, které stále fungují na principu opt-out. ČAV tedy nemá povinnost přidat cookies banner na webové stránky, a proto Vás stále pouze informuje o používání souborů cookies prostřednictvím cookies lišty, která se zobrazí při otevření webové stránky. Tuto lištu můžete zavřít pomocí stisknutí tlačítka „OK“.

Používání nezbytných cookies lze zablokovat prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Zablokujete-li ve svém internetovém prohlížeči možnost shromažďování a ukládání cookies, nebudeme dále zpracovávat žádné Vaše síťové identifikátory ani jiné informace, které lze prostřednictvím cookies získat.

Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatelů konkrétních internetových prohlížečů.

7.    Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s užíváním cookies?

V souvislosti s užíváním cookies máte dále zejména následující práva:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy;
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Webové stránky úřadu: www.uoou.cz.

Společnost jako správce osobních údajů lze kontaktovat přímo na adrese:

ČAV
Plzeňská 3350/18
150 00 Praha 5 – Smíchov

Případně na e-mailové adrese: gdpr@arws.cz