V současné době běží přibližně 4,5 milionů exekucí vedených proti téměř 880 tisícům lidí, kteří dluží přes 300 miliard korun. Zhruba 75 procent exekucí je nevymahatelných. Mnoho takových dlužníků žije právě v sociálně vyloučených lokalitách, a proto se chce Česká asociace věřitelů zapojit do programu pomoci těmto osobám prostřednictvím poskytování profesionálního dluhového poradenství.

Česká asociace věřitelů podala v současnosti projekt zaměřený na řešení zadluženosti a jejích následků v období 2016 až 2019 v rámci Strategického plánu sociálního začleňování pro sociálně vyloučené lokality Žluticko a chystá podání dalšího na lokalitu Kraslice. Prezident Asociace věřitelů JUDr. Pavel Staněk komentuje: „V lokalitě Žluticko dosahuje nezaměstnanost 16 %, což je obrovské číslo znamenající velké problémy pro obyvatele žijící v této oblasti. Chybí pracovní příležitosti v regionu a není divu, že poslední šancí osob zde žijících jsou různé půjčky, či úvěry, které ovšem bez znalosti problematiky mohou vést k následné likvidaci jejich existence, kdy přijdou o vše.“
Dalšími problémy Žluticka jsou například nízká kvalifikace obyvatel, vysoké náklady na dojíždění, či omezené dopravní spojení.

Viceprezident České asociace věřitelů Ing. Jan Bureš dodává: „Další oblastí, kde se bude Česká asociace věřitelů snažit pomoci, by mohla být oblast Kraslice. Zde je nezaměstnanost zatím poměrně dobrých 6,5 %, ale vzhledem k útlumu místní výroby navázané na těžební společnost Sokolovská uhelná lze očekávat, že se bude rapidně zhoršovat. Proto je potřeba začít prevenci finanční gramotnosti a zachytit tak problémy, dříve než začnou, nebo se rozvinou.“ A pokračuje: „V obou lokalitách bychom rádi zajistili kontaktní kancelář, která by lidem pomáhala profesionálně řešit jejich problémy jak s dluhy, tak například s nájemními smlouvami.“

V současné době se aktivity sociálního začleňování odehrávají v 37 lokalitách a jsou podporovány z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů za místní podpory Agentury pro sociální začleňování. V rámci aktivit poskytování služeb finanční gramotnosti v sociálně vyloučených oblastech spolupracuje Česká asociace věřitelů s právními a ekonomickými experty, oborovými sdružením, asociacemi, či svazy. Své aktivity prvotně plánuje realizovat v rámci výzvy 042 Operačního programu zaměstnanost V projektu je uvažováno s realizací aktivit mimo sociální podnikání a služby podle „zákona o sociálních službách“.

Tisková zpráva ČAV
23. 6. 2016

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT