Zúčastnili jsme se sympozia Aktuální právní problémy exekucí

V pátek 24. listopadu 2017 proběhlo ve Vlasteneckém sále Karolina další odborné právní sympozium pořádané v rámci Stálé konference českého práva. Jeho tématem byly aktuální právní problémy v oblasti exekucí, zejména pak exekuční problematika související se současným masovým rušením rozhodčích nálezů. Své postřehy k danému tématu přednesli mj. JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu, JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha (EÚ Přerov) nebo soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. (EÚ Litoměřice).

Velmi zajímavé postřehy přinesl také závěr sympozia, kdy ke slovu přistoupili zástupci slovenské exekutorské obce a podělili se s posluchači o výsledky nedávného zavedení tzv. exekutorské teritoriality, tedy rovnoměrného centrálního přidělování případů jednotlivým soudním exekutorům bez ohledu na preference věřitele. Změna s sebou přinesla řadu formálních úprav, kdy například věřitel sám zadává návrh na zahájení exekučního řízení do centralizovaného elektronického systému, který zatím nefunguje zcela spolehlivě a zadání jednoho návrhu trvá v průměru 40 minut. Kvůli souvisejícím komplikacím Slovensko aktuálně zaznamenává enormní pokles vymáhání pohledávek prostřednictvím soudních exekutorů.