Ve středu 2. září uspořádal Marek Výborný, předseda podvýboru ústavně právního výboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, veřejný seminář za účasti domácích i zahraničních hostů, který zhodnotil zkušenosti ze Slovenska s nedávným zavedením teritoriality exekutorů. Dotkl se však také otázek, které se vznáší nad potenciálním zavedením teritoriality v Česku.

Marek Výborný ve svém úvodním slovu shrnul aktuální veřejnou i odbornou diskuzi na téma exekucí a poté předal slovo hostům, mezi nimiž nechyběli Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory ČR, generální ředitel sekce civilního práva slovenského ministerstva spravedlnosti Martin Maliar nebo Belgičan Marc Schmitz, prezident Mezinárodní unie soudních exekutorů, jenž sdružuje 93 asociací soudních exekutorů z 89 zemí.

Marc Schmitz ve svém příspěvku vyzdvihl důležitost volné soutěže exekutorů, která podle něj nejlépe přispívá k jejich efektivitě. Varoval před nebezpečnými nápady, jako je například tzv. sněhulák, kdy by první exekutor vedl i všechny další exekuce dlužníka. Podle něj by měla být pro věřitele zachována možnost výběru exekutora – stejně jako to funguje v Belgii.

Ondrej Laciak, místopředseda Slovenské advokátní komory, a Michal Havrlent ze slovenské inkasní agentury EOS KSI přispěli svojí zkušeností s fungováním principu teritoriality na Slovensku. Dle jejich tvrzení tato změna nevedla ke zlepšení stavu, neboť zástupci tamních věřitelů mluví o poklesu úspěšnosti vymáhání o 20 až 40 %. Vedle toho zde došlo k nárůstu administrativních nákladů.

Dále na semináři vystoupila soudkyně Krajského soudu v Praze Martina Kasíková, která naopak ocenila některé aspekty principu teritoriality z pohledu justice.

V závěrečné diskuzi promluvil kromě jiných ekonom Lukáš Kovanda. Publiku představil analýzu pro Českou asociaci věřitelů, v níž propočítal dopady chystaných exekučních změn. Ty by v případě schválení zajistily každému exekutorovi šestimiliónový roční příjem, a to bez ohledu na to, jak je výkonný. To by v důsledku vedlo k poklesu jejich efektivity a snížení platební morálky v Česku.

FOTO: Helena Sedláčková