Váš vlak má zpoždění. Kdy můžete žádat kompenzaci?

Zpožděný spoj může pěkně znepříjemnit den. Kvůli sněhu a námraze na kolejích se obzvlášť v zimě riziko zdržení na cestě zvyšuje. Jak je to s kompenzacemi? A jak se liší podmínky jednotlivých dopravců? Na to odpoví článek právničky Petry Andresové.

Zpožděný spoj může pěkně znepříjemnit den. Kvůli sněhu a námraze na kolejích se obzvlášť v zimě riziko zdržení na cestě zvyšuje. Jak je to s kompenzacemi? A jak se liší podmínky jednotlivých dopravců? Na to odpoví článek právničky Petry Andresové.

Obecná právní úprava

Od roku 2019 platí nařízení O právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě Evropského parlamentu a Rady. To unifikuje práva zákazníků v rámci celé Evropské unie.

Obecná úprava tohoto nařízení stanovila, že minimální odškodění v případě zpoždění činí:

  • 25 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 60 až 119 minut,
  • 50 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 120 a více minut

Cestující, jejichž vlak je zpožděný o více než hodinu, mají právo cestu před nástupem do vlaku zcela zrušit a požadovat vrácení jízdného. V případě, že se vlak zpozdí během jízdy, a účel vaší cesty už kvůli velkému zpoždění nelze realizovat, vzniká vám právo na bezplatnou zpáteční jízdu do výchozí stanice. A to v nejbližším možném termínu a za srovnatelných podmínek.

Tyto minimální standardy musí být zachovány, jinak se přepravci  vystavují riziku sankce ze strany Drážního úřadu.  

Smluvní podmínky železničních přepravců však mohou tyto standardy lehce modifikovat. Pojďme se podívat, co platí u konkrétních dopravců.

České dráhy vracejí i automaticky

Abyste měli nárok na kompenzaci u největšího českého dopravce, musíte mít koupenou jízdenku v minimální hodnotě:

  • 360 korun pro nárok na vrácení 25 % z ceny při více než 60minutovém zpoždění, nebo
  • 180 korun pro nárok na vrácení 50 % z ceny při více než 120minutovém zpoždění

O kompenzaci se dá poměrně složitě požádat u přepážky. České dráhy však od listopadu 2022 nabízejí velké zvýhodnění těm, kteří si vnitrostátní lístek zakoupili přes internet. Na cestující s online jízdenkou se totiž výše uvedné cenové limity nevztahují.

A navíc, pokud má spoj větší než 60minutové zpoždění, budou cestující s online jízdenkou odškodněni automaticky – tedy systém Českých drah jim vrátí peníze na účet, aniž by o jejich vrácení museli lidé žádat. To ovšem platí pouze v případě, že byla jízdenka ve vlaku zkontrolována průvodčím. Pro zákazníky Českých drah, kteří kupují jízdenky standardním způsobem, cenový limit i žádání o kompenzaci stále platí.

LEO express je nejjednodušší

Nejjednodušší pravidla má LEO express. Výše kompenzace závisí bez dalšího na délce zpoždění:

  • 60 – 119 minut zpoždění – 25 % ceny jízdného
  • nad 120 minut zpoždění – 50 % ceny jízdného
  • zrušený spoj – 100 % ceny jízdného/přerezervace na jiný spoj

O kompenzaci je možné zažádat online, s celým procesem vám na stránkách LEO express pomůže speciální chatbot. Peníze budou vráceny stejnou platební metodou, jakou byly přijaty, a to nejpozději do 30 dnů.

RegioJet přihlíží k zavinění

Výše kompenzace v případě tohoto dopravce závisí na dvou faktorech. Tím prvním je skutečnost, zda se jedná o zaviněné, nebo nezaviněné zpoždění. Zaviněné bývají nejčastěji způsobeny poruchami vozů, nezaviněné typicky opravami na železnici, sněhovou kalamitou či nehodou.  

Druhým faktorem je doba jízdy daného spoje. Ta může být do 1,5 hodiny, do 3 hodin, do 5 hodin a nad 5 hodin. Od toho se pak odvíjí výše kompenzace v rozmezí 25 – 100 %.

Konkrétní kombinace zaviněného/nezaviněného zpoždění s dobou jízdy najdete na stránkách dopravce: https://regiojet.cz/nase-jizdenky/garance.

Vracená částka se automaticky připíše na jízdenku. Částku je možné vybrat v hotovosti na prodejním místě, nebo ji použít na další jízdy vlakem či autobusem RegioJetu. Na bankovní účet RegioJet odškodné nevrací.

Arriva vlaky nezaviněná zpoždění nekompenzují

Také u Arrivy hraje roli, zda zpoždění zavinil sám dopravce, či nikoliv. Podle smluvních podmínek totiž „cestujícímu nevzniká právo na náhradu jízdného, pokud nebyl přepraven včas z důvodu, který nezavinil dopravce (například nesjízdná trať, nepravidelnosti řízení provozu a podobně).

V opačném případě má cestující s platným jízdním dokladem nárok na odškodnění v závislosti na délce zpoždění vlaku:

  • 60 až 119 minut zpoždění – 25 % z ceny jízdního dokladu
  • 120 a více minut zpoždění – 50 % z ceny jízdního dokladu

Pokud by byla výše kompenzace nižší než 25 Kč, odškodnění se neposkytuje.

Způsob, kterým mohou cestující žádat o kompenzaci je dvojí, buď prostřednictvím e-mailu, nebo korespondenčně na adresu dopravce.

Do kdy mohu žádat o odškodné?

Obecně platí, že právo na odškodnění musí být oprávněným cestujícím uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě šesti měsíců ode dne nastoupení jízdy nebo ode dne, kdy měla být jízda nastoupena (jde-li o vrácení jízdného). Pokud cestující do této lhůty o kompenzaci nepožádá, pak jeho právo zaniká.


Autor: Petra Andresová

Foto:  profimedia.cz