Ústavně právní výbor PSP ČR nepodpořil návrh Úsvitu na zavedení tzv. exekutorské teritoriality

ČAV se ve čtvrtek 15. června 2017 zúčastnila jednání ústavně právního výboru poslanecké sněmovny, který se mj. zabýval novelou exekučního řádu, jejímž hlavním cílem je rozšířit možnost zabavení řidičského oprávnění neplatičům výživného u studentů až do 26 let (ST 238). K uvedenému návrhu byl v rámci 2. sněmovního čtení připojen také pozměňovací návrh z dílny poslanců Úsvitu, který usiluje o zásadní změnu systému exekučního vymáhání pohledávek v podobě zavedení tzv. exekutorské teritoriality. To by v praxi znamenalo, že by si věřitelé již nemohli svobodně vybírat, kterému exekutorskému úřadu svěří vymáhání svých pohledávek. Případy by byly jednotlivým exekutorům přidělovány soudy rovnoměrným nápadem.

Většina členů ústavně právního výboru se shodla, že daná změna není schopná řešit skutečné problémy exekučního vymáhání pohledávek. Na tuto skutečnost, a také další možné negativní dopady zavedení exekutorské teritoriality upozornil i prezident ČAV Pavel Staněk. Naopak podpořil záměr rozšířit možnost zabavování řidičských průkazů i v případě studentů do 26 let, neboť tento způsob výkonu rozhodnutí se již v minulosti velmi osvědčil a jeho vyloučení v případě zletilých dětí, které se studiem připravují na své budoucí povolání, bylo nelogické a nespravedlivé.
Ústavně právní výbor doporučil přijetí změny týkající se exekučního zabavování řidičského oprávnění, zavedení exekutorské teritoriality podporu nevyslovil. Novela se s tímto stanoviskem vrátí na pořad jednání poslanecké sněmovny, kde by mohla být projednána v 3. čtení na přelomu června a července.