Stále vás obtěžují nevyžádané telefonáty? Poradíme, jak se bránit

V loňském roce nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích, která v České republice zavedla zákaz telemarketingu. V čem tento zákaz vlastně spočívá? Kdy je hovor v souladu s právem? A jak se můžeme nevyžádaným hovorům bránit?

Již přes půl roku je účinná novela zákona o elektronických komunikacích, která v České republice zavedla zákaz telemarketingu. V čem tento zákaz vlastně spočívá? Kdy je hovor v souladu s právem? A jak se můžeme nevyžádaným hovorům bránit? Poradí právnička Petra Andresová.

Zřejmě každému z nás se někdy stalo, že jsme zvedli neznámé číslo a volající na druhé straně se nám snažil něco nabídnout. Velmi často se jedná o nabídky levnějších energií, výhodných investic, zázračných přípravků či změny telefonního operátora. Volající jsou mnohdy urputní a snaží se smlouvu za každou cenu uzavřít. Samozřejmě se vždy nemusí jednat o takzvané „telešmejdy“. Klíčový je ovšem fakt, že adresát hovoru nemá o žádné podobné nabídky zájem.

Co novela změnila?

Do června 2022 platilo, že každý, kdo nechtěl být obtěžován marketingovými hovory, musel svůj nesouhlas výslovně vyjádřit v takzvaném veřejném účastnickém seznamu. Novela tento princip ovšem zcela obrátila. Nyní se automaticky předpokládá, že o telefonáty zájem nemáte. Legálně tedy lze kontaktovat jen ty, kteří zájem výslovně projeví. Jejich kontaktní údaje jsou pak uvedeny ve veřejném účastnickém seznamu.

Veřejný účastnický seznam

Veřejný účastnický sezname slouží k vyhledávání podrobného kontaktu o osobě na základě jejího jména či dalších identifikačních prvků.

Každý, kdo si nadále přeje dostávat telefonické nabídky, musí výslovně vyjádřit souhlas se zveřejněním svých údajů v tomto seznamu i souhlas s tím, že bude kontaktován. To zařizuje poskytovatel služeb elektronických komunikací, tedy zpravidla telefonní operátor.

Konkrétní informace, způsob vyjádření souhlasu, rozsah zveřejněných údajů a podobně si stanoví jednotliví operátoři. Mobilní operátor pak tyto údaje předá na základě dohody partnerským společnostem, které vydávají veřejný účastnický seznam nebo poskytují informační službu o telefonních číslech. Udělený souhlas je možné kdykoliv bezplatně odvolat, jakékoliv jiné ustanovení by bylo v rozporu se zákonem.

Jak se bránit nevyžádaným hovorům?

 1. Neposkytněte operátorovi souhlas se zveřejněním svých údajů ani s tím, že budete kontaktováni.
   
 2. Pokud jste souhlas již poskytli, tak jej odvolejte. Můžete zavolat například na infolinku operátora a doptat se na veškeré detaily týkající se zrušení souhlasu.
   
 3. Vyvarujte se poskytování osobních údajů neznámému volajícímu.
   
 4. V ideálním případě hovor nahrajte, případně udělejte printscreen čísla na obrazovce. Pokud nemáte možnost, zaznamenejte si na papír alespoň číslo spolu s časem volání.  
   
 5. Zeptejte se, kdo volá a kde získal vaše číslo.
  Podle nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je volající na vaši písemnou žádost povinen poskytnout informace o zpracování a zdroji osobních údajů. Pokud by odpověď byla nedostatečná, je možnost podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
   
 6. Zjistěte u svého operátora, kdo volal.
  Podle zákona o elektronických komunikacích je operátor povinen na vaši žádost zajistit identifikaci účastnického čísla, ze kterého bylo uskutečněno obtěžující volání. Lhůta na vyřízení je 2 měsíce a náklady nese žadatel, tedy vy.
   
 7. Můžete podat stížnost Českému telekomunikačnímu úřadu.
  Ta se dá podat písemně, telefonicky, osobně či prostřednictvím online formuláře. Je nutné připojit popis události, kontaktní informace, jméno vašeho operátora a případně i nahrávku hovoru či jiný důkaz.

Od 1. července 2022, kdy začala nová pravidla platit, Úřad přijal více než 800 stížností na nevyžádaná marketingová volání, mnoho stížností však směřuje na totožné subjekty, které jsou již prošetřovány. Kontroly probíhají intenzivně a jsou náročné, ve velkém procentu případů zjišťujeme přeprodej jednoho telefonního čísla přes několik poskytovatelů a velmi často nás naznačené řetězení zavádí k zahraničním subjektům. V závěru roku byla jednomu subjektu pro spáchání přestupku spočívajícího v obtěžování marketingovou reklamou uložena pokuta ve výši 420 000 Kč za 21 dílčích útoků (volání), rozhodnutí není pravomocné.

Tereza Meravá | mluvčí Českého telekomunikačního úřadu

Kdo může volat?

Samotný telemarketing nelegální není. Zákaz se nevztahuje na subjekty, se kterými už nějakou smlouvu uvařenou máte, což mohou být například mobilní operátoři, dodavatelé energií, pojišťovny, banky a další. Tyto subjekty mohou své služby formou telemarketingu nadále nabízet. Volání za účelem průzkumu veřejného mínění je rovněž povoleno.  Stejně jako sociologická šetření nebo průzkum trhu.  Obecně se dá říct, že jsou povoleny takové telefonáty, jejichž účelem není nabídka zboží či služeb.

Rada na závěr

I kdybyste přece jen podlehli nátlaku či momentu překvapení, a uzavřeli jste telefonicky jakoukoliv smlouvu, neklesejte na mysli. Od ledna 2023 platí pro spotřebitele pravidlo, že každá smlouva uzavřená telefonicky musí být ještě písemně potvrzena. Takže je čas si svůj souhlas ještě rozmyslet.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Canva.com | psphotograph