Rozhovor s Pavlem Staňkem: Neustálé změny na poli legislativy významně nahrávají dlužníkům

Česká asociace věřitelů je tradičním partnerem věřitelů v České republice bez ohledu na jejich velikost, právní formu, profesní či oborové zaměření. Zasazuje se za zkvalitnění legislativy, která se dotýká jejich práv. Navrhuje a podporuje změny, které směřují k větší vyváženosti, dostupnosti, rychlosti a vymahatelnosti práva. Upozorňuje a reaguje na snahy nepřiměřeně omezovat práva věřitelů. Přispívá ke zefektivnění právního systému i celospolečenské osvětě tak, aby uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky bylo důstojné a spravedlivé.

Celý článek naleznete v dokumentu níže.