Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů:

Musíme se důrazně ohradit proti tvrzením zástupců dlužnických organizací ohledně průzkumu veřejného mínění, který pro asociaci realizovala agentura Stem/Mark. V rámci naší poradenské činnosti se na nás obrací velké množství lidí, kteří se ocitli v pozici věřitele a kteří mají problém domoct se svého práva. Stejně tak jsme v kontaktu a sdílíme zkušenosti s řadou dalších organizací i lidí z terénu. Z našich poznatků vyplývá, že velká část občanů nepodporuje prodlužnické zákony a opatření, která stát za vehementní podpory zmíněných dlužnických organizací v posledních letech zavádí, a která právě i věřitele z řad běžných občanů a podnikatelů velmi poškozují. Tyto poznatky jsme si chtěli ověřit u veřejnosti.

Za účelem zjištění názoru veřejnosti na tuto problematiku jsme si nechali zpracovat průzkum veřejného mínění, k čemuž jsme si zvolili přední výzkumnou agenturu, v jejíž kvalitu máme plnou důvěru a která nám zaručila reprezentativní výsledky. Je asi vcelku přirozené, že zástupci dlužnických organizací výsledky průzkumu přijímají s nevolí, neboť se neslučují s jejich záměry a přesvědčením. V tiskové zprávě tak sami manipulují informacemi, když například uvádějí, že projednávané novely exekučního a insolvenčního zákona nepočítají se změnami pravidel popsanými v průzkumu, byť opak je pravdou a návrhy by v případě svého přijetí skutečně vedly k uvedeným situacím. Tedy například k tomu, že by dlužníkům skutečně pro úspěšné oddlužení mohlo stačit splatit věřitelům 40 000 korun bez ohledu na výši dluhu. Co se týče kritizované otázky týkající se souvislosti mezi poklesem vymahatelnosti dluhů a možným zdražením ceny služeb, tato spojitost byla potvrzena odbornou analýzou pojišťovacího sektoru. Nejedná se tedy o fabulaci, ale dotaz na postoj občanů k této situaci, která by skutečně v případě přijetí předmětných návrhů mohla nastat. Vedle dotazů týkajících se možných situací, k nimž by vedly projednávané zákony, průzkum obsahuje i zcela přímé dotazy, které jednoznačně potvrzují, že většina veřejnosti nesouhlasí s odpouštěním dluhů, a naopak je pro zachování vymahatelnosti práva.

Tisková informace ČAV
16. 3. 2021

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT