Pavel Staněk, prezident ČAV: Plošné moratorium exekucí prodejem movitých věcí a nemovitostí vnímám jako zcela zásadní poškození práv věřitelů, neboť povede k výraznému snížení vymahatelnosti práva. Pro mnohé malé věřitele, jako jsou drobní podnikatelé a živnostníci, občané, kterým například zaměstnavatel dluží výplatu, nebo bytová družstva a SVJ, která vymáhají dluhy po neplatičích poplatků za služby spojené s bydlením, může jít o existenční otázku. Stát by je měl v této složité době naopak podpořit a ne jim ještě tímto způsobem komplikovat situaci. Považuji za zcela neuvážené, že z návrhu minimálně tito věřitelé nebyli vyjmuti. Z praxe je navíc vidět, že zájem dlužníků o odklad splátek, ať již u poskytovatelů půjček, či exekutorů, není velký. Namísto plošného opatření měl stát případné úlevy nechat plně na individuálních dohodách mezi věřiteli a dlužníky.

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT