Pozvánka na seminář Daňové a účetní aspekty pohledávek

V úterý 30. května 2017 pořádá Asociace inkasních agentur seminář věnovaný daňovým a účetním aspektům správy pohledávek. Členové ČAV se opět mohou zúčastnit za zvýhodněných podmínek.


Termín: 30. května 2017, 9:00–13:00 hodin

Místo: budova K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1
 

Obsah semináře:

  • Daňové a účetní aspekty při správě vlastních a nakoupených pohledávek, zákonné a ostatní opravné položky a odpisy pohledávek.
  • Daňová specifika u pohledávek za dlužníky v insolvenci.
  • Postupy při postoupení pohledávek z hlediska postupníka i postupitele, daňové výhody a nevýhody postoupení pohledávek.
  • Speciální daňová úprava pro poplatníky, jejichž hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a vymáhání pohledávek u souborů pohledávek.

 
Přednášející: Mgr. Blanka Štarmanová, daňová poradkyně
Pracuje jako daňový poradce od roku 1996, od roku 2006 vlastní poradenskou společnost TaxVision s.r.o. Je certifikovaným daňovým poradcem pro posuzování odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Věnuje se korporátním daním – dani z příjmů, DPH a dalším – i problematice OSVČ. Specializuje se rovněž na kontroly ze strany finančního úřadu a obhajobu subjektů – plátců daně.
 
 
Cena semináře pro 1 osobu je 2 450 Kč bez DPH. Pro členy ČAV platí zvýhodněná cena 1 900 Kč bez DPH. V ceně je zahrnuto drobné občerstvení a studijní materiál. Platba předem převodem na účet dle zálohové faktury.
 
Přihlašovací formulář naleznete v dokumentu níže.
 
Uzávěrka přihlášek na seminář je 23. května 2017!