Petra Kolářová, výkonná ředitelka České asociace věřitelů:

Naše názorová platforma jednoznačně vítá pokles počtu exekucí i dlužníků. Zůstává však otázkou, jestli toto snížení znamená, že lidé lépe zvládají řešení svých dluhů. Obávám se, že finanční ani právní gramotnost není vyšší a že se lidé stále zadlužují nad svoje možnosti. Na pokles čísel bohužel nemá vliv fakticky lepší situace dlužníků a věřitelů, ale legislativní zásahy státu.

Údaje navíc nevypovídají o největších bolestech současného stavu. Třeba o nefunkčních srážkách z příjmu. Kvůli tomu, že se několikrát zvedla nezabavitelná částka, která dlužníkovi v exekuci nebo insolvenci zůstává, se srážky propadly na historické minimum.

Výsledkem je stav, kdy oprávnění věřitelé dostávají měsíčně jen desetikoruny nebo vůbec nic. Trpí tím hlavně ti, kteří jsou nejvíc bezbranní. Na bezplatnou poradnu České asociace věřitelů se obracejí primárně matky samoživitelky nebo lidé, kteří se stali obětí trestného činu a nyní vymáhají náhradu škody. Měsíční srážky pro ně byly nepostradatelným pravidelným příjmem, který zčistajasna vypadl. Mají kvůli tomu vážné finanční potíže a žádají nás o pomoc. Nechápou, proč dlužníkovi zůstává mnohem více peněz, zatímco na ně nebo jejich děti se nedostává, byť se také musejí vyrovnávat s vysokými cenami energií a potravin.

Změna bohužel nepřinesla prospěch ani dlužníkům. Exekuce, ve kterých se nedá srážet ze mzdy, trvají déle. Exekutor v nich navíc volí způsoby, které jsou více nepříjemné. Může dojít k zabavování věcí v bytě nebo i k zajištění nemovitosti.

Vývoj výše srážek z příjmu v posledních letech
——————————————————————————–
Čistá mzda                     23 500 Kč (2 děti a manžel/ka)
——————————————————————————–
Výše pohledávek          50 000 Kč
——————————————————————————–
Srážky (vždy od 01. 01.)
——————————————————————————–
rok 2019                        5 820 Kč
——————————————————————————–
rok 2020                       3 978 Kč
——————————————————————————–
rok 2021                        2 584 Kč
——————————————————————————–
rok 2022                        1 935 Kč
——————————————————————————–
rok 2023                        0 Kč

Kontakt pro média:
Eva Střihavková
774 383 388
media@asociaceveritelu.cz

Tisková zpráva ČAV
19. 4. 2023

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT