V Česku se chystá další velká změna v oddlužení. Podmínky osobních bankrotů se výrazně změkčí. Řízení se zkrátí z 5 let na 3 roky. Výsledkem bude pokles návratnosti pohledávek až na 5–10 %. Negativně se to projeví v celé ekonomice i na státním rozpočtu.

„Rozumím tomu, proč jsou změny v oddlužení nutné. Ovšem celoplošné zmírnění podmínek považuji za riziko. Rychlooddlužení by nemělo být automaticky pro všechny. Teď je přístupné jen seniorům a invalidním důchodcům, což má své opodstatnění. Když tuto výhodu poskytneme všem dlužníkům, bude to na úkor věřitelů. Míra uspokojení pohledávek se vrátí na úroveň 90. let, kdy se dlužníci věřitelům vysmívali a stát neměl funkční systém, jak je přimět k úhradě,“ říká Petra Kolářová z České asociace věřitelů.

Drobní i velcí věřitelů půjdou kvůli nezaplaceným dluhům do ztrát umocněných ekonomickou recesí spojenou s inflací či cenami energií. Ohroženi budou i nedobrovolní věřitelé, potvrzuje Tomáš Pertot, advokát a partner advokátní kanceláře ARROWS: „Problém je třeba u bytových družstev nebo SVJ. Soused neplatí za energie v domě a aby nehrozilo odpojení od dodávek, použijí se peníze ze společného fondu údržby. Do něj přispívají všichni obyvatelé domu, takže tak zaplatí dluhy za svého problematického souseda, který už je v exekuci a následně jde do oddlužení. Teď družstvům a SVJ hrozí, že dostanou zpět zlomek toho, co za souseda zaplatila, a neplatič bude po 3 letech oddlužený.“

Nezaplacené pohledávky budou věřitelé nuceni kompenzovat zdražením služeb, zboží či poplatků. Dluhy tak nakonec uhradí všichni platící klienti. „Odpouštění dluhů na této úrovni je čirý morální hazard. Lidé, kteří platí vše, co musí, si jednoho dne prostě řeknou, že se jim to nevyplatí. Že mnohem snazší je půjčit si pár miliónů a pak se na 3 roky uskrovnit,“ varuje Michael Fanta, analytik CETA a výzkumný pracovník Univerzity J. E. Purkyně. Novela tedy nemá výchovný ani preventivní charakter.

Na kratší oddlužení doplatí nejen soukromoprávní, ale i veřejnoprávní věřitelé. Veřejné instituce mají dokonce nejvýznamnější zastoupení mezi věřiteli, kteří se snaží získat zpět své pohledávky prostřednictvím insolvencí. Více než polovina pohledávek v oddluženích patří státu, krajům, městům a obcím.

Česká asociace věřitelů dlouhodobě navrhuje jiná účinná opatření v exekucích a insolvencích. Především prosazuje snížení sazby daně z přidané hodnoty u nákladů řízení z 21 na 15 %, event. odpuštění DPH. Stát by tím ulevil jak dlužníkům, tak věřitelům. Současně by měl věřitelům nabídnout kompenzace za trvalé znevýhodnění jejich postavení, např. jednoduší daňové odpisy nevymahatelných pohledávek.

Kontakt: Eva Střihavková

774 383 388 | media@asociaceveritelu.cz

Tisková zpráva ČAV
3. 1. 2023

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT