Česká asociace věřitelů se ohrazuje proti vysoce neprofesionálnímu způsobu, jakým Česká televize zpracovala poslední díl pořadu „V exekuci“.

Dne 5. dubna 2023 Česká televize odvysílala šestý díl pořadu V exekuci, který se zabýval otázkou exekucí a oddlužení v České republice. Součástí tohoto dílu byly také záběry prezidenta České asociace věřitelů a poslance ODS Pavla Staňka, které byly pořízeny skrytou kamerou, a to v hrubém rozporu s Kodexem ČT (zejm. čl. 16.14.).

Česká televize je oprávněna použít skrytou kameru nebo skrytý mikrofon pro zpravodajské nebo publicistické účely při zpracovávání tématu vážně se dotýkajícího veřejného zájmu, jestliže materiál, který má být natočen, nelze ani při vynaložení zvýšeného úsilí získat jinak a jestliže je tento materiál současně nezbytný pro zpracování tématu,“ stojí v Kodexu České televize.

Názory Pavla Staňka o nutnosti vyvážit práva věřitelů a dlužníků jsou všeobecně známé,  dlouhodobě konzistentní a jsou plně v souladu se stanoviskem České asociace věřitelů. V rozhovoru zaznamenaném na skrytou kameru nezaznělo nic, co by jeho postojům odporovalo nebo se jim jakkoliv vymykalo. Nic však nebránilo tomu, aby Česká televize získala jeho vyjádření formou standardně vedeného novinářského rozhovoru na běžnou kameru. Tendenční zařazení skryté nahrávky Pavla Staňka, celkové vyznění i „detektivní“ forma ženoucí se za senzací potvrzují, že pořad „V exekuci“ není dokumentem, jehož cílem je objektivní posouzení vztahu věřitel – dlužník.

Reportéři České televize před odvysíláním tohoto dílu nekontaktovali Českou asociaci věřitelů, ani žádného jejího člena, ani nepožádali o vyjádření či rozhovor. Nahrávka rozhovoru Pavla Staňka byla pořízena před více než rokem a byla odvysílána několik dnů předtím, než Poslanecká sněmovna začne projednávat změnu zákonů o exekucích a insolvencích. Pokud by se ukázalo, že se Česká televize takovýmto způsobem propůjčila k nátlaku na jednotlivé ústavní činitele s cílem hájit zájmy dlužníků na úkor věřitelů, jednalo by se o znepokojivé zjištění. Z tohoto důvodu bude Česká asociace věřitelů trvat na tom, aby Česká televize celou záležitost důsledně prověřila.

Stát na straně věřitelů není špatně. Zastávat se práv věřitelů rozhodně neznamená, že bráníme systémovým změnám v exekucích. Česká asociace věřitelů má klíčový zájem na kultivaci exekučního a insolvenčního prostředí a na vyvážení práv obou účastníků řízení, stejně jako na snížení počtu exekucí. Zasazuje se o zvyšování finanční a právní gramotnosti a o férovou osvětu v oblasti dluhů.

Za téměř 10 let naší existence se na nás obrátily stovky různých věřitelů – matky vymáhající výživné, zaměstnanci marně čekající na svou mzdu, pronajímatelé bez zaplacených nájmů. V rámci naší bezplatné poradny jim pomáháme s řešením jejich problémů. Věříme, že v této činnosti budeme moci pokračovat a že budeme moci dále hájit zájmy věřitelů bez toho, abychom čelili nedůvodné dehonestaci.

Tisková zpráva ČAV
6. 4. 2023

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT