Mediální dům Economia a odborný magazín Právní rádce uspořádaly ve středu 9. září tradiční konferenci Česko v době dluhů, na které se debatovalo nejen nad aktuálními návrhy zákonů v oblasti exekucí, ale také nad loňskou takzvanou oddlužovací novelou insolvenčního zákona, která usnadňuje dlužníkům vstup do osobního bankrotu.

Pátého ročníku panelové diskuze o podobě nového exekučního řádu se zúčastnili zástupci věřitelů, dlužníků, exekutorů i další odborné veřejnosti. Úvodní blok se věnoval tématu aktuálně projednávaných změn v exekucích a jejich vlivu na vymáhání dluhů v Česku. Vystoupili Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory ČR, David Ondráčka z Transparency International, Lukáš Jícha za Exekutorský úřad Přerov či Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace. Nechyběl ani Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů, který zhodnotil vývoj změn exekučního řádu v čase, pojmenoval hlavní současné problémy v této oblasti a představil návrhy, jež by podle něj skutečně pomohly k jejich řešení. Patří mezi ně chráněný účet, zjednodušené odpisy zjevně nedobytných pohledávek, snížení sazby DPH v exekucích nebo také alternativní návrh pobočkové teritoriality.

Druhý blok nás zavedl do statistik a čísel. Přestože se Česká republika nijak nevymyká evropskému průměru, vystupující se shodli, že problémem jsou především vícečetné exekuce. Nad tím, zda jsou aktuální legislativní návrhy jejich řešením, přišli debatovat například ekonom z VŠE Jan Plaček nebo David Beňák, ředitel odboru pro sociální začleňování z Ministerstva pro místní rozvoj.

Závěr byl věnován zhodnocení prvního roku s oddlužovací novelou insolvenčního zákona. Kolik lidí skutečně využilo snadnější podmínky pro vstup do osobního bankrotu, popisovali Tomáš Zadražil, místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem, nebo David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni. Shodli se, že novela splnila realistická očekávání. V prvních měsících zaznamenali až dvojnásobný zájem lidí o oddlužení, poté následoval očekávaný propad.

FOTO: Radek Vebr, HN