Na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnil odborný seminář k problematice insolvencí. Jeho pořadateli byla místopředsedkyně Ústavně právního výboru Zuzana Ožanová ve spolupráci s analytickou společností InsolCentrum. Na tomto semináři se kromě českých poslanců sešli rovněž aktéři a zástupci všech klíčových skupin insolvenčních procesů: insolvenční soudci, insolvenční správci, ekonomové, advokáti, zástupci soukromých i státních věřitelů, podnikatelské sféry i neziskových organizací. I proto zde, na půdě Parlamentu, zazněla možná pro leckoho nepříjemná fakta.

Předseda a ředitel Lighthouse Petr Schneedörfer zase uvedl, že by se v dnešní situaci neměli dělat žádné změny alespoň 10 let. „Zkusme dát dlužníkům nějaké podmínky a nechat jim čas na to, aby je realizovali. Aby jim došlo, že čekání na ještě lepší podmínky není to správné řešení. Neučme dlužníky, že dluhy za ně neustále řeší a vyřeší stát. Učme je, že dluhy musí řešit pořád oni sami, stát jim jen tu cestu ulehčí,“ řekl Schneedörfer.

S ním souhlasí i ředitelka České asociace věřitelů Petra Kolářová: „Hodnocení 15 let účinnosti insolvenčního zákona by se z pohledu věřitelů dalo shrnout do tří základních oblastí. Zaprvé došlo ke snížení rozhodovacích pravomocí věřitelů, zadruhé k oslabení jejich práv a ochrany. A zatřetí, a to je nejzávažnější, došlo ke snížení míry uspokojení pohledávek,“ řekla Kolářová s tím, že s mnohem většími obavami se ale dívá na zkrácení doby oddlužení, konkrétně s dopadem na návratnost pohledávek. „Z analýz, které máme k dispozici a které realizovali členové naší nezávislé názorové platformy, víme, že by došlo k dramatickému poklesu návratnosti, a to na 5–10procent, což je opravdu tristní. Jednalo by se o jednu z nejnižších úrovní v Evropské unii. Domnívám se, že výsledkem by byla devastace práv věřitelů,“ varovala šéfka České asociace věřitelů.

Celý článek naleznete ZDE.

21. 11. 2023

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT