KONKURSNÍ NOVINY: Dlužili jsme, nic to není, už jsme všichni oddlužení

Loni v listopadu vláda schválila návrh další novely insolvenčního zákona. Prosadila aplikaci evropské směrnice, která byla určena pro fyzické osoby – podnikatele. Nicméně tuzemští zákonodárci usoudili, že by se novela mohla týkat i ostatních povinných.
Návrh novely, který je dnes v Poslanecké sněmovně, přináší několik změn. Tou nejpodstatnější je zkrácení doby pro oddlužení z pěti let na tři roky nikoliv jen pro úzkou skupinu dlužníků, nýbrž pro všechny zadlužené fyzické osoby, bez ohledu na to, zda jde o podnikatele, nebo spotřebitele. Nově by oddlužení končilo buď po uhrazení všech pohledávek, nebo po třech letech, pokud by soud shledal, že dlužník vynaložit veškeré úsilí k jejich splacení. Když bude novela v navrženém znění schválena, pak zkrátí insolvenci všem, kteří u soudu o oddlužení požádají.

Celý článek naleznete v dokumentu níže.