„82 % Čechů si myslí, že stát má prostřednictvím zákonů zajistit, aby se věřitel dostal ke svým penězům. Naopak pouze necelých 8 % lidí je toho názoru, že zákonodárci by měli dlužníkům dluhy odpustit. Vyplývá to z průzkumu STEM/MARK, který agentura realizovala v loňském roce. Přesto dochází k opakování dluhové amnestie v podobě Milostivého léta, jehož výsledky byly už poprvé velmi chabé. Podle České asociace věřitelů nemá opakování této akce smysl, protože nedošlo k žádné změně jejího nastavení tak, aby byla účinnější než na přelomu roku.

Nestavíme se proti krokům, které mají pomoci dlužníkům v nouzi. Poukazujeme ale na neuvážená a nesystémová opatření. Vždyť Milostivé léto se týká například i pokut udělených řidičům za rychlou jízdu v obci nebo dluhů odsouzených, kteří musejí platit náklady za trestní řízení. Nedomnívám se, že by společnost měla tyto typy dluhů, resp. jejich příslušenství odpouštět.

Vzniká zde absolutní nerovnost mezi lidmi, kteří dodržují pravidla a své dluhy platí, a těmi, kteří své povinnosti ignorují. Nebavíme se přitom jen o dluzích státu, ale třeba i za odpady v obcích. To v reálu znamená, že obyvatelé zaplatí za svoz odpadu víc, protože obec si bude muset své ztráty kompenzovat jinak – na řádně platících daňových poplatnících. Peníze, které budou chybět v rozpočtech, nakonec zaplatí všichni poctiví občané,“ říká Petra Kolářová, výkonná ředitelka České asociace věřitelů.

Tisková zpráva ČAV
1. 6. 2022

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT