Petra Kolářová, výkonná ředitelka České asociace věřitelů:

Data Exekutorské komory potvrzují dlouhodobý trend zlepšující se finanční kondice českých domácností, který přetrvává navzdory koronavirové krizi a dalším problémům současnosti. Daný trend se pozitivně projevuje nejen v klesajícím počtu osob, které se nacházejí v exekučním řízení, ale celkově i v počtu osob s dluhem po splatnosti, který rovněž klesá.

Méně pozitivní je z pohledu věřitelů narůstající počet osob, na které je vedeno více exekucí současně. Mnohdy jde o tzv. programové neplatiče, kteří vedle úvěrů neplatí ani náklady na další využívané služby, včetně například plateb spojených s bydlením. To se negativně dotýká nejen velkých dodavatelů těchto služeb, ale i drobných nedobrovolných věřitelů například z řad bytových družstev a SVJ, jejichž dluhy zůstávají v čím dál tím větší míře nedobytné.

Tisková zpráva ČAV
3. 5. 2022

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT