„V oblasti insolvencí bude bezesporu docházet k významným změnám. Počet řízení s největší pravděpodobností poroste. V době inflační a energetické krize se dá očekávat, že v předlužení nebo platební neschopnosti bude končit více lidí i firem než v předchozím období ekonomického růstu. Tyto faktory však nebudou jediné.

Zároveň totiž sledujeme, že je zde významná část dlužníků, která takticky vyčkává na avizované změkčení podmínek oddlužení. Připravovaná novela insolvenčního zákona má zkrátit oddlužení z 5 let na 3 roky, a řada dlužníků proto odkládá řešení svých dlouhodobých finančních problémů tak, aby využila mírnější pravidla.

Statistiky ukazují, že kratší doba oddlužení povede k razantnímu poklesu vymahatelnosti na úroveň 5 až 10 %. Dramatické dopady to bude mít nejen na soukromoprávní věřitele, ale zejména na stav veřejných financí. K nejvýznamnějším věřitelům v rámci insolvencí totiž patří státní správa,” říká Petra Kolářová, výkonná ředitelka České asociace věřitelů.

Tisková zpráva ČAV
3. 10. 2022

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT