Jak podat žalobu na neplatiče dluhů? Přinášíme vám návod

Nehradí vám nájemník nájemné? Nebo vám klient dluží za službu či zboží, a vy nevíte, co si v této situaci počít? Poradíme vám. Ve druhém díle našeho seriálu STRUČNĚ A JASNĚ se podíváme na to, jak podat žalobu na neplatiče dluhů.

Nehradí vám nájemník nájemné? Nebo vám klient dluží za službu či zboží, a vy nevíte, co si v této situaci počít? Poradíme vám. Ve druhém díle našeho seriálu “STRUČNĚ A JASNĚ” se podíváme na to, jak podat žalobu na neplatiče dluhů.

Pokud dlužník neplní své závazky a domluva s ním není možná, nezbývá vám nic jiného, než bránit se podáním žaloby k soudu. Žaloba je úkon, kterým se zahajuje soudní řízení a jehož výsledkem je potvrzení nebo zamítnutí nároku uvedeného v žalobě.

Žaloba je úkon, kterým se zahajuje soudní řízení a jehož výsledkem je potvrzení nebo zamítnutí nároku uvedeného v žalobě.

Před podáním žaloby

Před podáním žaloby byste si měli zodpovědět tyto tři otázky:

  1. Jsem si 100% jistý, že jsem v právu?
  2. Mám dostatek důkazů k prokázání svých tvrzení?
  3. Zvládnu před soudem následně vystupovat sám?

Pokud jste odpověděli třikrát ano, můžete se dát do sestavování žaloby.

Co by měla žaloba obsahovat

V žalobě je třeba uvést, koho žalujete, z jakého důvodu, a doložit důkazy. Zásadní je správně vymezit, čeho se domáháte, to většinou vyžaduje určitou právní znalost.

Žaloba musí obsahovat minimálně následující informace:

  • soud, kterému je žaloba adresována,
  • specifikaci žalobce a žalovaného (jméno, příjmení, datu narozením a bydliště (u právnické osoby název a identifikační číslo),
  • čeho se žaloba týká,
  • co je žalobou sledováno,
  • popis rozhodných skutečností a označení důkazů,
  • čeho se domáháte (tzv. žalobní petit),
  • podpis a datum

Jak může vypadat žalobní petit

Jasný a srozumitelný petit je obzvláště důležitou součástí žaloby. Jako žalobce (neboli navrhovatel) v ní soudu navrhujete, jak by podle vás měl v dané věci rozhodnout. Žalobní petit může znít například takto:

Žalobce navrhuje, aby soud vydal toto rozhodnutí:

„Žalovaný je povinen zaplatit žalobci
15 000 Kč se zákonným úrokem z prodlení od 15.9.2022 do zaplacení,
a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.“

Kam žalobu poslat

Žalobu je potřeba podat u soudu, který je takzvaně věcně a místně příslušný. Při vymáhání pohledávky to obvykle bude okresní soud, v jehož obvodu má žalovaný bydliště.

Kolik to stojí

Pokud se má soud žalobou zabývat, musí žalobce zpravidla uhradit také soudní poplatek. To lze učinit hned při podání žaloby, případně můžete počkat na usnesení soudu, kterým vám bude poplatková povinnost stanovena. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení se hradí poplatek většinou ve výši 5 % z žalované částky, minimální poplatek je 1 000 korun.

Zvládnu to opravdu sám/sama?

Podat základní žalobu není složité a většinou ji zvládnete sepsat sami. Ovšem ve složitějších případech vám doporučujeme vyhledat pomoc advokáta. Mimo jiné také proto, že sepsáním žaloby celá věc nekončí. Ve většině případů totiž budete muset také předstoupit před soud a svá tvrzení v průběhu soudního jednání obhájit. Kvalitní pomoc profesionála jistě velmi oceníte.

Shrnutí celé problematiky najdete ve videu, které jsme pro vás připravili s odborníky z České asociace věřitelů. ↓ 


Autor: Václav Havlík

Zdroj video: Češi v právu & Česká asociace věřitelů
Zdroj foto: profimedia.cz