Na program dnes zahájené 73. schůze Poslanecké sněmovny je zařazen i vládní návrh
zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/.

Návrh jde nyní do prvního čtení. Jeho cílem je především zkrácení doby oddlužení z 5 let na 3
roky pro podnikatele i pro spotřebitele. K materiálu jsme měli jako názorová platforma
zásadní připomínky.

Kvůli tomu, že se zkrátí řízení z 5 let na 3 roky a výrazně se změkčí podmínky osobních
bankrotů, dramaticky klesne návratnost pohledávek. Negativně se to projeví v celé
ekonomice i na státním rozpočtu. Hlavní cíl transponované evropské směrnice je přitom
odlišný – má znásobit účinnost postupů oddlužení a společně s poskytnutím druhé šance
živnostníkům zefektivnit míru uspokojení věřitelů.

Směrnice navíc nepřikazuje rozšířit postupy týkající se zkrácení doby oddlužení i na osoby,
které nejsou podnikatelé. Uvádí to pouze jako možnost. Obecné sjednocení režimu pro
podnikající a nepodnikající fyzické osoby jde tedy za požadovaný rámec.

29. 8. 2023

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT