E15.cz – 28. 4. 2020

Lex Covid přináší ochranu podnikatelů před insolvencí i mimořádné moratorium

Lex Covid přináší ochranu podnikatelů před insolvencí i mimořádné moratorium

Nepříznivým dopadům epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti insolvencí a exekucí se snaží zabránit zákon nazývaný Lex Covid. Předpis byl v pátek 24. dubna vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2020 Sb. Cílem právní úpravy je podat pomocnou ruku dlužníkům zasaženým pandemií koronaviru a ochránit je – byť dočasně – před insolvencí.

Lex Covid přináší některé změny v insolvencích a exekucích. Až do 31. srpna 2020 nemůže věřitel podat na dlužníka insolvenční návrh. K takovému návrhu se nebude přihlížet, o čemž soud věřitele vyrozumí usnesením. Na začátku září však může věřitel podat nový insolvenční návrh, kterým již insolvenční řízení zahájeno bude.

Celý článek naleznete ZDE.