Doporučení pro členy v souvislosti s koronavirovou pandemií

Současná pandemie koronaviru s sebou přinesla nejen závažné zdravotní, ale i ekonomické dopady. Je zřejmé, že se minimálně dočasně zhorší ekonomická kondice řady firem i domácností, v mnoha oborech již došlo ke znatelnému poklesu platební morálky. To vše se samozřejmě promítá do vztahů mezi věřiteli a dlužníky, nedobrovolně přibývá subjektů na obou stranách a dochází ke komplikacím a prodlevám v plnění závazků.

Česká asociace věřitelů vydává v této souvislosti pro své členy následující doporučení:

  • Chovejte se v postavení věřitele vždy zodpovědně, a to k právům svým i k právům dlužníka.
  • Pakliže je to možné, pokuste se v případě problémů na straně dlužníka o oboustranně přijatelnou domluvu, například ve formě rozložení platby do více splátek, cestou jejich odkladu či dočasného snížení nebo nabídnutím slevy výměnou za promptní platbu.
  • Myslete v maximální možné míře na preventivní ochranu svých práv, a to důsledným smluvním zajištěním, či alespoň jinou právně uznatelnou dokumentací veškerých obchodních vztahů.
  • Dodržujte řádně své vlastní platební závazky. V případě, že se sami ocitnete ve finančních problémech, oznamte to bezodkladně svým věřitelům a pokuste se s nimi najít řešení.