Dlužníkům se v době krize zmírní průběh exekuce, jednodušší podmínky budou pro některé i v oddlužení

V noci na čtvrtek odhlasovala poslanecká sněmovna ve zkráceném jednání několik změn, které by měly pomoct dlužníkům v exekuci a insolvenci v době koronavirové krize. Konkrétně jde například o dočasné pozastavení mobiliárních exekucí či zmírnění podmínek starých oddlužení. Schválená opatření nyní ještě musí projít senátem, následně pak poputují k podpisu prezidentovi.

V noci na čtvrtek odhlasovala poslanecká sněmovna ve zkráceném jednání několik změn, které by měly pomoct dlužníkům v exekuci a insolvenci v době koronavirové krize. Konkrétně jde například o dočasné pozastavení mobiliárních exekucí či zmírnění podmínek starých oddlužení. Schválená opatření nyní ještě musí projít senátem, následně pak poputují k podpisu prezidentovi.

Dočasná stopka mobiliárním exekucím i dražbám nemovitostí

Jednou ze schválených změn je dočasný zákaz exekučního zabavování movitých věcí a exekučních dražeb nemovitostí, které jsou obydlím dlužníka. Opatření, které má platit do konce června tohoto roku, už před časem exekutorským úřadům doporučila i samotná Exekutorská komora. Výjimka z tohoto pravidla bude platit pouze při vymáhání některých přednostních pohledávek, mezi které patří dlužné výživné, dluhy vzniklé z újmy na zdraví nebo na základě úmyslné trestné činnosti.

Nastálo také již nebude možné exekučně vydražit nemovitost dlužníka, ve které žije, pakliže jeho dluh bude nižší než 100 000 korun. Doposud nebylo možné nemovitost exekučně dražit pro dluhy do 30 000 korun.

Dlužník si z účtu vybere více peněz, zůstane mu daňový bonus i část odstupného

Sněmovna dále schválila zvýšení jednorázové výplaty hotovosti dlužníkovi z jeho obstaveného účtu na čtyřnásobek životního minima, tedy 15 440 oproti původní částce 7 720 korun. „Jde o situace, kdy už srážky dluhu proběhly ze mzdy či z důchodu a částka je tedy neexekuovatelná. Jednorázová výplata čtyřnásobku životního minima zajistí, aby člověk mohl měsíc hradit nájem, jídlo, živobytí, a během tohoto měsíce si odblokoval účet,“ uvedla předkladatelka návrhu poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD). Opatření by mělo platit až do konce tohoto roku.

Další z přijatých změn zamezuje exekucím na daňový bonus, který dlužník čerpá na dítě v domácnosti. Omezena bude také exekuční postižitelnost odstupného, ze kterého se nově bude odečítat nezabavitelné minimum. Obě úpravy by měly platit trvale.

Poslanec Marek Výborný (KDÚ-ČSL) ve sněmovně prosadil omezení sankcí při zdržení splátek u peněžitého dluhu, pokud dlužník prokáže, že prodleva vznikla v následku omezení způsobeného aktuální krizí. Výše sankčního úroku by v takovém případě měla činit maximálně 10 procent ročně, přičemž opatření má platit do konce června.

Lidé zasažení pandemií se budou moct oddlužit i bez splacení 30 procent dluhu

Přijatá opatření se týkají i oblasti oddlužení. Dlužníci, kteří do oddlužovacího procesu vstoupili do 31. května 2019, tedy ještě před účinností oddlužovací novely, mohou být nově úspěšně oddluženi, i pokud kvůli dopadům koronavirové krize nesplatí doposud požadovaných 30 procent dluhu. Ti, kteří do oddlužení vstoupili po novele, mohou zažádat o odklad procesu až o jeden rok.

Změna podmínek insolvence se týká i firem a podnikatelů, kteří se v důsledku nařízených opatření ocitli ve finančních potížích. Do konce srpna budou moct požádat insolvenční soud o mimořádné moratorium k ochraně před věřiteli. V případě, že soud jejich žádosti vyhoví, budou oprávněni přednostně platit nově vzniklé závazky spojené s provozem podniku namísto dříve splatných závazků. V případě firem v reorganizaci bude možné požádat o dočasné přerušení plnění nastaveného reorganizačního plánu.

Tříleté oddlužení pro podnikatele zatím možné nebude

Z předložených změn naopak neprošel návrh poslance Jana Farského (STAN) na umožnění tříletého oddlužení pro podnikatele. To bude Česká republika v budoucnu muset zavést v souladu s evropskou legislativou. „Do roka to stejně musí platit. Tomu odporu nerozumím,“ uvedl po hlasování Farský na svém twitterovém účtu.

Schválena nebyla ani část původního vládního návrhu zavádějící automatické zastavování exekucí po 3 letech, pakliže za tu dobu nedošlo k žádnému uspokojení věřitele. Poslancům se nelíbilo především to, že změna přímo nesouvisí s aktuální krizí. Zamítnut byl i návrh na pozastavení nařizování nových exekucí do konce června.

Dlužníci díky schváleným změnám nebudou pod tlakem

Přijaté změny uvítal například Petr Schneedörfler ze spolku Lighthouse, který dlouhodobě pomáhá řešit dluhy osobám ve výkonu trestu. „Jsme rádi, že zvítězil zdravý rozum a byla přijata taková opatření, která dlužníkům pomohou především tím, že v době, kdy mnoho z nich může řešit existenční problémy, nebudou pod takovým tlakem exekutorů. Odpadne také obava ze ztráty bydlení a mobiliárních exekucí.“

Exekutorská komora k přijatým opatřením uvedla, že pro soudní exekutory znamenají výrazné komplikace při výkonu jejich činnosti. Chápe nicméně složitost aktuální situace a potřebu pomoci dotčeným subjektům, proto je i nadále připravena vést se státem o opatřeních ke zmírnění dopadů současné krize diskusi.

Změny způsobí snížení vymahatelnosti práv věřitelů

Podle České asociace věřitelů nejsou schválené změny na ochranu dlužníků pro věřitele příznivé, neboť omezují vymahatelnost jejich práv. „S přihlédnutím k aktuální situaci a k ostatním návrhům, které byly původně zvažovány, je však možné větší část z nich vnímat jako určitý akceptovatelný kompromis,“ uvedl prezident asociace Pavel Staněk. Zásadní problém podle něj představuje pouze zvýšení minimální výše dluhu, pro který bude do budoucna možné v exekuci dražit dlužníkovu nemovitost, na 100 000 korun. Vzhledem k tomu, že dražba nemovitosti je vždy až posledním způsobem výkonu exekuce, když mírnější postupy selhaly, ztratí podle něj věřitelé jakoukoliv šanci na splacení těchto dluhů.

Insolvenční správce Pavel Fabian okomentoval zmírnění podmínek starých oddlužení s tím, že daný krok podle něj nebyl nutný, jelikož insolvenční zákon již nyní poskytoval dlužníkům možnosti k řešení nenadálých situací: „V případě insolvenčních řízení s prohlášením úpadku do 31. května 2019 je možné požádat soud o snížení splátek, přičemž toto snížení nemusí být nutně trvalé, ale může být vázáno na podmínku. Někteří z našich dlužníků takové žádosti soudům již zaslali.“ Opatření podle něj povede k plošnému snížení míry uspokojení věřitelů s odvoláním se na současnou situaci. Zároveň upozornil na to, že není jasné, jak budou soudy přistupovat k dokazování, že míra uspokojení je nižší právě v souvislosti s nemocí COVID-19.

Schválená opatření bude po Velikonocích ještě projednávat senát. Následně je musí podepsat prezident republiky.


Autor: REDAKCE