ČESKÉNOVINKY1.EU: ČAV: Reakce na schválení exekuční novely

Pro věřitele je nepochybně dobrou zprávou, že zákonodárci nakonec nepodpořili žádnou z variant exekutorské teritoriality, která by zásadně zkomplikovala a snížila vymahatelnost práva. Zásadně naopak nesouhlasíme s návrhem na omezení mobiliárních exekucí, který sněmovna schválila. S ohledem na opakované zvyšování nezabavitelných částek, omezení dražeb nemovitostí a další nedávné úpravy je právě tento způsob výkonu exekuce mnohdy jedinou šancí, jak se věřitel může dobrat svých peněz. Schválené omezení by navíc v praxi znamenalo výrazné prodloužení výkonu exekuce, což není žádoucí ani pro věřitele, ani pro dlužníky.

Celý článek naleznete ZDE.