Česká asociace věřitelů podporuje projednávanou změnu občanského soudního řádu, která upřesňuje výčet exekučně nezabavitelných movitých věcí (ST 181). Humanizace exekucí, která zohlední základní lidské potřeby dlužníků a přispěje ke spravedlivému uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, patří k dlouhodobým cílům asociace. Novela ovšem musí být koncipována tak, aby neměla negativní dopad na uspokojení práv věřitelů.

„Zpřesnění a rozšíření okruhu movitých věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí tak, aby lépe odrážel základní potřeby dlužníků a standardy novodobé domácnosti, je z hlediska spravedlivého uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky určitě žádoucí. Účelem exekuce by rozhodně neměla být hmotná ani psychická likvidace dlužníka. Na druhou stranu by však výkon rozhodnutí měl i nadále zůstat efektivním nástrojem k prosazení práva věřitele, které bylo potvrzeno soudním rozhodnutím,“ komentuje projednávaný návrh Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

Aktuální znění novely je z tohoto hlediska problematické zejména tím, že pouze vyjmenovává soubor nezabavitelných věcí jako postel, pračka, lednička, stůl či nádobí, ovšem aniž by byly blíže specifikovány. Podstatné kritérium by přitom měla hrát i jejich hodnota. „Určitě je rozdíl v tom, jestli někdo obědvá u stolu, jehož hodnota je zanedbatelná, nebo na kusu starožitného nábytku v hodnotě desítek tisíc korun. Zákaz zabavení takového předmětu by mělo negativní dopad nejen na uspokojení práv věřitele, ale zároveň i rychlé a přijatelné vyřešení situace dlužníka,“ upozorňuje Staněk.

Druhé úskalí novely spočívá podle České asociace věřitelů ve vyloučení věcí, jejichž cena zjevně nepřesahuje částku tisíc korun. „V domácnostech se určitě nachází řada věcí, jejichž hodnota nepřesahuje tuto hranici a které by skutečně nemělo smysl zabavovat, protože jsou neprodejné. Na druhou stranu by takto byla z exekuce vyloučena i řada předmětů, které jsou snadno zpeněžitelné a přitom neslouží k uspokojování základních potřeb dlužníka. Jedná se například o různé vybavení pro volnočasové aktivity, levné pracovní nástroje či okrasnou keramiku, která jako soubor může mít i mnohonásobně vyšší hodnotu než jednotlivé kusy,“ uvádí Staněk.

„Celkově se z našeho pohledu jedná o jednoznačně smysluplnou změnu, která prospěje dlužníkům i věřitelům. Některé věci by však ještě bylo vhodné dopracovat, aby nedocházelo ke zbytečným sporům, prodlužování výkonu exekuce a tím poškozování věřitelů,“ uzavírá prezident České asociace věřitelů.

Tisková zpráva ČAV
12. 12. 2014

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT