Exekuce, kde se v průběhu šesti let nepodařilo nic vymoci, jsou nově zastavovány. Novela zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zavedla tuto povinnost od ledna tohoto roku. Nyní přichází stát s dalším návrhem, který může postavení věřitelů ještě zhoršit. Marné exekuce by se měly zastavit do jednoho roku. Jedině tak totiž dosáhnou soudní exekutoři na finanční náhradu za svou činnost. Kvůli šibeničnímu termínu však hrozí, že jim nezbydou kapacity na jejich hlavní práci – na vymáhání pohledávek, které soud přiznal matkám samoživitelkám, zaměstnancům čekajícím na dlužnou mzdu nebo pronajímatelům bytů, jimž nájemník neplatil.

Zastavováním má být dotčen až jeden milion exekucí, přičemž návrh Ministerstva spravedlnosti podmiňuje nárok na náhradu pro soudního exekutora pouze při uzavření exekuce do jednoho roku. „To povede ke komplikované situaci. Zvlášť v současné době, kdy dramaticky klesá vymahatelnost pohledávek. Exekutorské úřady budou podstatnou část svého úsilí věnovat zcela neproduktivní agendě, namísto toho, aby se soustředily na svou hlavní činnost, tj. vymáhání pohledávek pro věřitele,“ komentuje dopady novely Petra Kolářová, výkonná ředitelka České asociace věřitelů.

Celý článek si můžete přečíst ZDE

13.4.2023

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT