Advokát a prezident České asociace věřitelů JUDr. Pavel Staněk k dnešnímu rozhodnutí Senátu uvedl: „Česká asociace věřitelů zavedení exekutorské teritoriality dlouhodobě odmítá, neboť odborné analýzy i zkušenosti ze zahraničí již mnohokrát jasně ukázaly, že by nepřinesla prakticky žádná pozitiva, a naopak by způsobila výrazné zhoršení vymahatelnosti práva. Dle výsledků ze sousedního Slovenska by mohlo dojít k poklesu vymahatelnosti dokonce o desítky procent, což by vedlo k naprostému ochromení exekučního systému a v důsledku toho i zdražení řady služeb. K nevhodnosti tohoto systému po mnohaletých debatách a konzultacích s předními experty pokaždé dospěli i samotní zákonodárci, naposledy na jaře tohoto roku. V posledních letech byla navíc přijata již celá řada změn, které velmi výrazně posílily postavení dlužníků na úkor věřitelů. Upřímně tedy nerozumím tomu, proč se Senát k tomuto návrhu znovu vrací. Myšlenka přidělování exekucí podle trvalého bydliště dlužníka stojí na zcela mylných základech, neboť na oficiální adrese se zdržuje pouze pětina z nich.“

Celý článek najdete ZDE.

9.9.2021

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT