8. ročník Fóra věřitelů přinesl zajímavé postřehy z Česka i zahraničí

Ve čtvrtek 17. října se v Hotelu Grandium Prague uskutečnil již 8. ročník konference Fórum věřitelů, kterou pravidelně pořádá Asociace inkasních agentur. Letošní akce se nesla v duchu podtitulu Věřitelé v době prodlužnické.

Prezident Asociace inkasních inkasních agentur Radek Laštovička na úvod zhodnotil současný stav inkasního trhu v ČR a opětovně poukázal na potřebu jeho regulace. Marek Švehlík z poradenské skupiny SAMAK následně představil zásadní legislativní novinky v oblasti dluhů a jejich vymáhání, další plánované zákonné úpravy následně okomentovali zástupkyně ministerstva financí Alžběta Pazderková a předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny Marek Benda.
 
Z pohledu věřitelů zástupce ČAV nejvíce zaujal odpolední blok věnovaný aktuálním zkušenostem ze zahraničí, konkrétně ze Slovenska. Prezident Asociace slovenských inkasních agentur Martin Musil ve svém příspěvků pohovořil o důsledcích zavedení tzv. exekutorské teritoriality, které zhodnotil jako krajně nepříznivé.
 
Zajímavé postřehy ve svém projevu přinesl také insolvenční správce Oldřich Řeháček, který se s účastníky podělil o své první zkušenosti s oddlužením po přijetí tzv. oddlužovací novely a poukázal na některé nešvary, kterých se dlužníci v insolvencích dopouštějí.