Reakce ČAV na výsledek projednání úpravy exekučního řádu, která rozšíří možnost zabavení řidičského průkazu při vymáhání alimentů

Česká asociace věřitelů podporuje novelu exekučního řádu, která rozšiřuje možnost zabavení řidičského oprávnění neplatičům výživného i u zletilých studentů do 26 let. Zároveň oceňuje, že sněmovna tuto úpravu schválila bez pozměňovacího návrhu z dílny poslanců Úsvitu, který chtěl věřitelům odebrat možnost svobodné volby exekutorského úřadu a nahradit ji soudním přidělováním případů na principu tzv. exekutorské teritoriality.

Přistoupit při vymáhání dlužného výživného k pozastavení řidičského oprávnění mohou exekutoři již od roku 2013, zatím ovšem pouze u výživného pro děti do 18 let. „Tento způsob exekučního postihu přispívá k výraznému zefektivnění vymáhání dlužných alimentů, což jasně ukázala praxe minulých let. Je nelogické a nespravedlivé, že tento postup doposud nebylo možné využít u zletilých dětí, které pro úspěšné zvládnutí studia rovněž potřebují stabilní zázemí a finanční zaopatření,“ říká Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

Novela, která sjednocuje podmínky exekučního zabavování řidičských průkazů při vymáhání alimentů u všech potomků do 26 let, byla do sněmovny předložena již v červnu 2014. Dne 14. července úspěšně prošla třetím čtením sněmovny.

Podporu poslanců si naopak nezískal pozměňovací návrh, který chtěl ke změně připojit také zavedení místní příslušnosti exekutorských úřadů. „Opakovaně poukazujeme na to, že zavedení tzv. exekutorské teritoriality povede ke snížení vymahatelnosti pohledávek, což potvrdily i odborné analýzy. Tato změna s sebou nepřináší ani žádná jiná zásadní pozitiva, ať už pro dlužníky či věřitele. Nevidím proto důvod, proč takto dramaticky zasahovat do poměrně dobře fungujícího systému,“ říká Staněk a dodává, že změny takového významu by v žádném případě neměly být řešeny formou přílepkových poslaneckých návrhů.