Půjčili jste peníze v rodině a nedostali je zpátky?

Většina z nás někdy v životě půjčila peníze příbuznému nebo známému. Zkušenost s půjčkami v rodině mají celé tři čtvrtiny Čechů a každý čtvrtý z nich na to doplatil. Jak v takové situaci jednat, abyste své peníze získali zpět?

Většina z nás někdy v životě půjčila peníze příbuznému nebo známému. Zkušenost s půjčkami v rodině mají celé tři čtvrtiny Čechů a každý čtvrtý z nich na to doplatil. Jak v takové situaci jednat, abyste své peníze získali zpět?

V rámci dobrých rodinných nebo přátelských vztahů je vždy nejlepší pokusit se s druhou stranou nejdříve domluvit po dobrém. Zkuste tedy dotyčného kontaktovat a v klidu s ním probrat, v jaké situaci se nachází a kdy pro něj bude reálné vám peníze vrátit. Pokud aktuálně není schopen splatit vám celou částku, můžete mu nabídnout splácení formou splátkového kalendáře. Pakliže má problém s výší již nastavených splátek, můžete se domluvit na jejich snížení a rozložení na delší časové období, případně také dočasném odkladu.
 

Nejde-li to po dobrém, pošlete předžalobní výzvu

Jak si zajistit půjčku proti nesplácení?
Řada lidí se u svých blízkých zdráhá trvat na sepsání smlouvy o půjčení peněz. Právě smlouva o zápůjčce je ale nejlepší pojistkou pro případ, že by dlužník v budoucnu nechtěl peníze vrátit. Dobré je také myslet na doklad o předání peněz.

Pokud příbuzný či známý jakoukoli dohodu odmítá nebo opakovaně neplní své sliby, budete muset přistoupit k důraznějším krokům. V takové situaci bývá nejlepší obrátit se na advokáta, který na základě dostupných podkladů zpracuje a pošle dlužníkovi takzvanou předžalobní výzvu. Ta slouží jako poslední varování před podáním žaloby k soudu. Z praxe jde o velmi účinný nástroj, kterého se řada dlužníků zalekne a raději situaci začne řešit. Předžalobní výzva vám také zajistí, že v případě úspěšného soudního sporu bude náklady spojené s řízením hradit dlužník.   

 

Žaloba na zaplacení dluhu

Hlídejte insolvenční rejstřík!
Dlužník nemá povinnost oznámit vám, že vstoupil do osobního bankrotu. Měli byste tedy sami pravidelně kontrolovat insolvenční rejstřík. Pokud v něm příbuzného či známého najdete, co nejrychleji se přihlaste do insolvenčního řízení. Pokud se totiž nepřihlásíte včas, vaše pohledávka nebude v insolvenci uspokojována a své peníze tak zřejmě již neuvidíte.

Pokud dlužník nereaguje ani na předžalobní výzvu, můžete přikročit k vymáhání dluhu soudní cestou. V tomto případě bývá opět vhodné obrátit se na advokáta, který vám pomůže s přípravou žaloby a jejím podáním k soudu a následně vás bude zastupovat v průběhu soudního řízení.

Úspěch soudního řízení závisí na důkazech, které budete soudu schopni předložit. Půjčky v rodinách a mezi přáteli jsou často založené na pouhé ústní dohodě namísto řádného sepsání smlouvy na půjčení peněz.

To vám může před soudem zkomplikovat situaci, ani tak ale není nutně vše ztraceno. Namísto smlouvy budete muset předložit jiný důkaz, kterým prokážete, že k půjčce opravdu došlo. Jako potvrzení o půjčení peněz může sloužit například e-mailová komunikace, výpis z účtu nebo výpověď svědka.

Jakmile soud uzná, že máte nárok na vrácení požadované částky, vyzve dlužníka k jejímu uhrazení ve lhůtě 15 dnů od doručení rozsudku. Pokud dlužník ani v této situaci nezaplatí, můžete přistoupit k exekučnímu vymáhání. To v první řadě znamená, že si vyberete exekutora a pověříte ho řešením svého případu. Exekutor je státem oprávněný zabavit dlužníkovi peníze i další majetek, který následně může zpeněžit, a pokrýt tím tak jeho dluh vůči vám.
 

Co když příbuzný skončí v insolvenci?

Pokud se příbuzný, známý či kolega, který vám dluží peníze, ocitne v insolvenci, musíte jednat velmi rychle. Pakliže soud schválí jeho žádost o oddlužení, máte pouze 30 dnů na přihlášení do insolvenčního řízení, ve kterém se budou následně uspokojovat pohledávky všech přihlášených věřitelů. Pokud tuto lhůtu prošvihnete, nebude vaše pohledávka do insolvenčního řízení zařazena a po úspěšném absolvování osobního bankrotu bude dlužníkovi dluh vůči vám odpuštěn. Tím ztratíte jakýkoliv další nárok a šanci na to, že své peníze ještě někdy uvidíte.


Autor: REDAKCE