Česká asociace věřitelů2023-10-09T13:08:21+02:00

O NÁS

Česká asociace věřitelů je tradičním partnerem věřitelů v České republice bez ohledu na jejich velikost, právní formu, profesní či oborové zaměření. Naše názorová platforma se zasazuje za ochranu jejich práv a dodržování základních principů právního státu, mezi něž patří i pravidlo, že závazky se mají plnit, či alespoň řešit. Přispíváme ke zefektivnění právního systému i celospolečenské osvětě tak, aby uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky bylo důstojné a spravedlivé.

NAŠE
ČINNOST

  • Fungujeme jako think tank, k jehož ideám se mohou volně hlásit občané, podnikatelé i firmy mající zájem o zkvalitnění vztahů mezi věřiteli a dlužníky a o zvyšování právní a finanční gramotnosti
  • Sdružujeme zájemce, kteří se ztotožňují s cíli asociace a zavazují se k jejímu etickému kodexu
  • Zasazujeme se za zkvalitnění legislativy dotýkající se práv věřitelů

  • Navrhujeme a podporujeme změny směřující k větší vyváženosti, dostupnosti, rychlosti a vymahatelnosti práva

  • Upozorňujeme a reagujeme na snahy nepřiměřeně omezovat práva věřitelů

  • Spolupracujeme s právními a ekonomickými experty i dalšími oborovými sdruženími, asociacemi a svazy

  • Podporujeme rozvoj finanční a právní gramotnosti českých občanů

  • Přispíváme k informovanosti české veřejnosti prostřednictvím portálu Češi v právu

  • Podporujeme své členy formou informačního servisu, odborných konzultací, konferencí a seminářů

  • Provozujeme bezplatnou právní poradnu pro věřitele i dlužníky

AKTUALITY
& MÉDIA

Načíst další články

SLEDUJTE NÁS NA TWITTERU

Sledovat
Sledovat

Sídlo asociace
Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5 | IČO: 02504421 | Číslo DS: shsz5z3

Sídlo asociace
Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 02504421
Číslo DS: shsz5z3