Vykonatelnost práva

Věřitel má právo nejen věřit, že mu dlužník splatí dlužnou částku, ale také trvat na jejím řádném uhrazení a využít k tomuto účelu všechny zákonné ochranné prostředky. Jedině aktivním a rychlým přístupem k vymáhání pohledávek mohou věřitelé v mnoha případech čelit hrozbě druhotné platební neschopnosti, a neproměnit se tak záhy z věřitelů v dlužníky. Zásadní je v tomto ohledu úloha justice, insolvenčních správců a exekutorských úřadů, jejichž činnost by měla být maximálně korektní, rychlá a efektivní.
 
Naše cíle

  • Větší dostupnost, rychlost a vymahatelnost práva
  • Elektronizace justice, která zamezí zbytečným průtahům v soudním řízení
  • Jednotnost v rozhodování soudů
  • Eliminace excesů v insolvenčním řízení
  • Zachování možnosti svobodné volby exekutorského úřadu věřitelem

 
Naše činnost

  • Navrhujeme a podporujeme legislativní změny zvyšující dostupnost, rychlost a vymahatelnost práv věřitelů
  • Upozorňujeme a reagujeme na rizika plynoucí ze zvýšení soudních poplatků či změny advokátního tarifu
  • Reagujeme na nové trendy v řešení dluhů, jako insolvence a osobní bankroty v kontextu výkonu rozhodnutí
  • Varujeme před negativními důsledky zvažovaného omezení územní působnosti exekutorských úřadů (tzv. teritorialita)
  • Upozorňujeme a reagujeme na snahy o neúměrné omezení postižitelnosti majetku dlužníka v rámci exekučního řízení

 

ČvP
ČvP