Socializace legislativy

Znalost a užívání práva jsou pro lidské soužití v právním státě neopomenutelné. I dnes stále platí stará římská zásada: Ignorantia iuris non excusat, aneb neznalost zákona neomlouvá. Kvůli přebujelosti právních norem však přestává být česká legislativa srozumitelná, a to nejen pro živnostníky, podnikatele či fyzické osoby, ale dokonce i odbornou veřejnost. Usilujeme proto o zvrácení tohoto neblahého trendu, aby byly zákony opět srozumitelné pro všechny a sloužící všem.
 
Naše cíle

  • Přehlednost, jednoduchost a srozumitelnost právních norem
  • Přiblížení práva podnikatelům i veřejnosti obecně

 
Naše činnost

  • Monitorujeme stav a vývoj legislativy
  • Diskutujeme s tvůrci norem o navrhovaných úpravách
  • Spolupracujeme na vytváření srozumitelné a účelné legislativy
  • Věnujeme se právní osvětě podnikatelů i široké veřejnosti
  • Informujeme členy asociace o legislativních změnách a skutečnostech
ČvP
ČvP