Ochrana před úřední šikanou

Mezi základní ústavní principy veřejné služby patří princip rovnosti a zákaz diskriminace, úcta k právům a svobodám člověka a uplatňování veřejné moci jako služby občanům. Hlavní úlohou veřejné správy reprezentované státními zaměstnanci je tedy sloužit a pomáhat veřejnosti, nikoli ji zbytečně zatěžovat, či dokonce úmyslně šikanovat. Jakékoli záměrné poškozování práv občanů či podnikatelů považujeme za zcela nepřípustné, a zasazujeme se proto za ochranu veřejnosti před nadbytečnou byrokratickou zátěží a komplikacemi způsobenými lidským selháním.
 
Naše cíle

  • Úředníci, kteří pomáhají, nikoli šikanují
  • Efektivní a korektní fungování veřejné správy
  • Odstranění nadbytečné byrokratické zátěže

 
Naše činnost

  • Podporujeme elektronizaci státní správy s důrazem na elektronizaci justice, která zrychlí a zjednoduší práci těchto institucí a komunikaci mezi nimi a veřejností
  • Upozorňujeme a reagujeme na snahy směřující ke zbytečnému byrokratickému zatížení občanů a podnikatelů
  • Spolupracujeme se zástupci vybraných územně samosprávných celků

 

ČvP
ČvP