Finanční gramotnost

Průzkumy i příklady z praxe opakovaně potvrzují, že znalosti významné části české populace nejsou v oblasti vedení rozpočtu domácnosti nijak uspokojivé. Pořízení zboží či služeb na splátky nebo spotřebitelský úvěr se pro mnohé občany stává naprostou samozřejmostí, aniž by předem důkladně uvážili veškerá rizika a důsledky svého jednání. Řada z nich tak později končí v dluhové pasti, ze které vede už jen trnitá cesta exekucí či osobního bankrotu. Tento stav je z ekonomického i etického hlediska nežádoucí. Má-li vztah mezi věřiteli a dlužníky fungovat k vzájemnému prospěchu, musí k němu obě strany přistupovat poučeně, zodpovědně a férově.

Naše cíle

  • Finančně gramotní občané, kteří dokáží racionálně hospodařit se svým rozpočtem a uvážlivě a efektivně využívat investiční i úvěrové finanční produkty
  • Právně gramotní občané, kteří si uvědomují a aktivně řeší důsledky svého jednání
  • Vzájemně prospěšný a vyvážený vztah mezi věřiteli a dlužníky


Naše činnost

  • Provozujeme bezplatnou poradnu pro věřitele i dlužníky
  • Šíříme finanční a právní osvětu prostřednictvím médií
  • Pořádáme semináře pro odbornou i širokou veřejnost
ČvP
ČvP