Pilíře činnosti

Aktivní ochrana věřitelů

ochrana práv všech oprávněných věřitelů působících na území ČR

Aktivní ochrana věřitelů

Finanční gramotnost

všeobecná znalost finančních zákonitostí a důsledků právního jednání

Finanční gramotnost

Vykonatelnost práva

vyšší dostupnost, vymahatelnost a rychlost realizace práva

Vykonatelnost práva

Ochrana před úřední šikanou

úředníci, kteří pomáhají, nikoli šikanují

Ochrana před úřední šikanou

Humanizace exekucí

účinné, profesionální, etické a spravedlivé vymáhání práv věřitelů

Humanizace exekucí

Socializace legislativy

zákony srozumitelné a sloužící všem

Socializace legislativy

Slovo prezidenta

Prezident asociace JUDr. Pavel Staněk

Českou asociaci věřitelů vnímám jako nástroj sloužící nejen k ochraně věřitelů, ale také dlužníků. Jedině spravedlivé uspořádání vztahů mezi nimi totiž může vést ke spokojenosti obou stran. Oblast řešení dluhů je z mého pohledu klíčová nejen pro fungování naší ekonomiky, ale i mezilidských vztahů v naší společnosti.“

JUDr. Pavel Staněk

ČvP
ČvP