Vzdělávání zaměstnanců zapojených členů ČAV

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: červenec 2019 až červen 2022
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010798

Stručný popis:
Česká asociace věřitelů plánuje proškolit zaměstnance svých členských organizací a prohloubit tak jejich dovednosti a znalosti v oblastech, které využijí ke své pracovní činnosti. Za tímto účelem byla provedena identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnanců jednotlivých členů.

Klíčové aktivity:
Obecné IT
Měkké a manažerské dovednosti
Účetní, ekonomické a právní kurzy

  

ČvP
ČvP