Orgány asociace

Výbor

Výbor je výkonným a statutárním orgánem asociace. Rozhoduje o veškerých obchodních, administrativních, právních a dalších záležitostech souvisejících s řádným fungováním asociace. Výbor má pět členů:
 
JUDr. Pavel Staněk
Prezident ČAV
Advokát
 
Ing. Josef Petříček
Viceprezident
Ekonom
 
Mgr. Jana Bartošková
Advokátka
 
Ing. Ondřej Škorpil
Ekonom
 
Ing. Milan Vojkůvka
Daňový poradce

 
Kontrolní komise

Kontrolní komise dohlíží na činnost asociace a kontroluje její hospodaření. Kontrolní komise má tři členy:
 
Ing. Vít Komárek
Podnikatel
 
Bedřich Vít, MBA
Podnikatel
 
Ing. Jana Zbořilová
Podnikatelka

 
Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem asociace, která schvaluje hlavní zaměření činnosti asociace. Schází se jednou ročně.
 

Slovo prezidenta

Prezident asociace JUDr. Pavel Staněk

Českou asociaci věřitelů vnímám jako nástroj sloužící nejen k ochraně věřitelů, ale také dlužníků. Jedině spravedlivé uspořádání vztahů mezi nimi totiž může vést ke spokojenosti obou stran. Oblast řešení dluhů je z mého pohledu klíčová nejen pro fungování naší ekonomiky, ale i mezilidských vztahů v naší společnosti.“

JUDr. Pavel Staněk

ČvP
ČvP