Slovo prezidenta

Prezident asociace JUDr. Pavel Staněk

Českou asociaci věřitelů vnímám jako nástroj sloužící nejen k ochraně věřitelů, ale také dlužníků. Jedině spravedlivé uspořádání vztahů mezi nimi totiž může vést ke spokojenosti obou stran. Oblast řešení dluhů je z mého pohledu klíčová nejen pro fungování naší ekonomiky, ale i mezilidských vztahů v naší společnosti.“

JUDr. Pavel Staněk

ČvP
ČvP