O asociaci

Česká asociace věřitelů je sdružením fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je chránit práva věřitelských subjektů v České republice.
 
Asociace byla založena v roce 2013 a její vznik byl motivován především skutečností, že zde na rozdíl od velkého množství organizací bojujících za práva spotřebitelů, zadlužených či předlužených osob doposud neexistoval subjekt, který by svým zaměřením a komplexním přístupem přispíval ke zvýšení ochrany oprávněných zájmů všech věřitelů bez ohledu na jejich velikost, právní formu, profesní či oborové zaměření. Tuto úlohu dílčím způsobem plnilo několik asociací, komor či zájmových sdružení, většinou se však jednalo o aktivity značně roztříštěné.
 
Záměrem asociace je pomáhat věřitelům nejen z řad velkých korporací, ale i drobným podnikatelům a řadovým občanům. V pozici věřitele se totiž v dnešní době může velmi snadno ocitnout každý z nich, zejména:
 • Spotřebitelé, kteří neobdrželi předem zaplacené zboží či služby
 • Zaměstnanci, kterým nebyl řádně vyplacen plat či mzda
 • Samoživitelé a jejich děti, kteří neúspěšně nárokují zákonné výživné od druhého rodiče
 • Občané, kteří jiným osobám poskytli půjčku
 • Živnostníci, firmy a instituce, které jsou postižené platební neschopností, nespolehlivostí či nepoctivostí svých obchodních partnerů
 • Společnosti a instituce, které se stávají věřiteli z povahy své činnosti
 
Cíle asociace
 • Spravedlivé uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky
 • Zefektivnění právního systému
 • Vyšší dostupnost, vymahatelnost, vykonatelnost a rychlost práva
 • Socializace legislativy a zjednodušení právních norem
 • Ochrana před úřední šikanou
 • Humanizace exekucí
 • Zvýšení finanční a právní gramotnosti českých občanů
 

Slovo prezidenta

Prezident asociace JUDr. Pavel Staněk

Českou asociaci věřitelů vnímám jako nástroj sloužící nejen k ochraně věřitelů, ale také dlužníků. Jedině spravedlivé uspořádání vztahů mezi nimi totiž může vést ke spokojenosti obou stran. Oblast řešení dluhů je z mého pohledu klíčová nejen pro fungování naší ekonomiky, ale i mezilidských vztahů v naší společnosti.“

JUDr. Pavel Staněk

ČvP
ČvP