Zúčastnili jsme se sympozia Aktuální právní problémy exekucí

15. 11. 2018
V pátek 9. listopadu se v prostorách vysoké školy CEVRO Institut konalo sympozium pořádané v rámci Stálé konference českého práva, jehož tématem byly aktuální právní problémy v oblasti exekucí.
Mezi vystupujícími nechyběli poslanec a předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Marek Výborný a zástupce legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti Ondřej Zezulka, kteří hovořili zejména o plánech a stavu příprav nových legislativních úprav.
 
Za exekutorský stav promluvil prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil, který zhodnotil uplynulých 17 let činnosti soudních exekutorů, a Petr Polanský z Exekutorského úřadu Liberec, který svůj příspěvek zaměřil na princip exekutorské teritoriality.
 
Současnou situaci v oblasti exekucí očima soudů zhodnotili soudce Ústavního soudu Jaromír Jirsa, místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala, předseda Krajského soudu v Praze Ljubomír Drápal, místopředseda Krajského soudu v Brně Jaroslav Mádr a soudkyně Krajského soudu v Praze Martina Kasíková, kteří se mj. dotkli četnosti a kvality novel exekučního řádu a fungování spolupráce mezi soudy a exekutorskými úřady.
 
Prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk zhodnotil připravované novely exekučního řádu z pohledu věřitelů a zasadil je do celkového kontextu stávající legislativy i stavu zadlužení českých občanů. Kromě toho představil změny, které by z pohledu věřitelů byly žádoucí, jako např. jednodušší pravidla pro odpis pohledávek, snížení sazby DPH u nákladů exekuce a soudního řízení či zrychlení řízení díky zamezení obstrukcím a průtahům ze strany dlužníka.

Své zkušenosti z práce s předluženými vězni popsal předseda spolku Lighthouse Petr Schneedörfler, který přitom poukázal na potenciální rizika tzv. oddlužovací novely z hlediska možné dluhové recidivy.
Styčných bodů mezi exekučním a insolvenčím řízením se ve svém příspěvku dotkl také Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory.


ČvP
ČvP