Zúčastnili jsme se seminářů z oblasti insolvencí a exekucí v Poslanecké sněmovně PČR

26. 9. 2016
Na půdě Poslanecké sněmovny PČR se minulý týden uskutečnily hned dva semináře, které se úzce dotýkaly věřitelů a problematiky vymáhání pohledávek.
V úterý 20. září 2016 se zástupci ČAV zúčastnili semináře Novela insolvenčního zákona, který byl uspořádán pod záštitou člena ústavně právního výboru JUDr. Jana Chvojky ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR. Seminář se dotýkal zejména novinek v oblasti firemních insolvencí – nová úprava (ne)hlasování v konfliktu zájmů, přezkum zpeněžení jednou smlouvou, posuzování úpadku aj. Dále byly představeny i některé plánované změny v oblasti osobních bankrotů, související akreditace osob působících v oblasti oddlužení a v neposlední řadě také úpravy týkající se dohledu nad insolvenčními správci.
 
Ve čtvrtek 22. září 2016 se pak pod záštitou poslance Karla Fiedlera a místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha uskutečnil seminář Teritorialita soudních exekutorů, soudcovská samospráva. Mezi přítomnými řečníky nechyběl ani prezident ČAV JUDr. Pavel Staněk, který znovu upozornil na možné negativní dopady této změny pro věřitele a systém vymáhání jako takový.
ČvP
ČvP