Zúčastnili jsme se semináře v poslanecké sněmovně k tzv. oddlužovací novele

4. 5. 2018
Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se v poslanecké sněmovně pod záštitou Ústavně právního výboru ve spolupráci s VŠE konal seminář na téma Oddlužení fyzických osob – rizika a příležitosti insolvenčního zákona. Mezi vystupujícími nechyběl ministr spravedlnosti Robert Pelikán, zástupci Ústavně právního výboru Marek Benda, Jan Chvojka či Marek Výborný a dále představitelé profesních komor, oborových asociací či neziskových organizací jako Česká advokátní komora, Asociace insolvenčních správců, Spolek insolvenčních správců, Česká bankovní asociace či Poradna při finanční tísni.

Z debaty vyplynulo, že aktuálně projednávaný návrh z dílny ministerstva spravedlnosti pravděpodobně nebude schválen v předložené podobě, a naopak dozná ještě řady změn, z nichž jednou může být i odstranění navrhované sedmileté nulové varianty. Alternativou by mohlo být zachování současného stavu, kdy by ovšem předpokládaná schopnost dlužníka splatit v průběhu oddlužení 30 procent dluhu nebyla úvodní podmínkou pro povolení oddlužení soudem, a v případě, že by dlužník po 5 letech takového uspokojení věřitelů nedosáhl, by bylo výhradně na rozhodnutí soudu, zda takovému dlužníkovi i tak umožní oddlužení úspěšně ukončit, či nikoliv. Rozhodující by při tom bylo, zda dlužník v průběhu oddlužení prokazatelně dělal maximum pro to, aby podmínky oddlužení naplnil.
 
Velmi zajímavý postřeh pak zazněl z úst Jana Plačka z VŠE a Bohumila Havla z Ústavu státu a práva AV ČR, kteří upozornili na to, že by při úvahách o nastavení podmínek oddlužení mělo být rozlišováno mezi dlužníky, kteří se zadlužili před 1. prosincem 2016 a po něm, tedy před a po datu účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru. Rozvolnění současných podmínek oddlužení by se podle nich mělo týkat pouze osob, které se zadlužily ještě před účinností tohoto zákona, neboť se mohly zadlužit za nevýhodných podmínek, které by dnes již nebyly možné, a dostaly se tak do dluhové pasti ne zcela svojí vinou. Naopak lidé, kteří se zadlužují v současnosti, jsou proti takovým praktikám již dostatečně chráněni, a proto není důvod ulehčovat jim jejich situaci a zbavovat je odpovědnosti za jejich jednání. Pokud by se tak stalo, mohlo by to do budoucna významně ohrozit morálku dlužníků při vytváření a splácení nových dluhů.


ČvP
ČvP