Zúčastnili jsme se panelové debaty Budoucnost insolvencí v Česku

16. 10. 2018
Pod taktovkou vydavatelství Economia se ve čtvrtek 11. října v pražském hotelu Jurys Inn uskutečnila panelová debata věnovaná problematice tzv. oddlužovací novely a uspořádání stavu insolvenčních správců.
O záměrech zákonodárců a vývoji připravované novely v průběhu dosavadního schvalovacího procesu informovali posluchače náměstek ministra spravedlnosti Michal Franěk a členové poslanecké sněmovny Patrik Nacher, Kateřina Valachová a Marek Výborný.

Viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl upozornil na ekonomické pozadí novely i potřebu další regulace poskytování úvěrů ze strany ČNB pro případ budoucí krize.

Z pohledu soudů novelu zhodnotili předseda vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš nebo předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Luboš Dörfl, kteří mj. upozornili na nedostatečnou kapacitu justice pro řešení velkého počtu nových případů, a to zejména po stránce personální.

Za insolvenční správce promluvil Lukáš Zrůst a Oldřich Řeháček, který poukázal na nedostatky novely z hlediska jednoznačnosti jejího výkladu.

Pohled věřitelů prezentoval prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk, který přivítal její pozitivní formování díky četným pozměňovacím návrhům. Zároveň však upozornil na to, že před přijímáním další legislativy upravující vztahy mezi věřiteli a dlužníky by bylo vhodné vyčkat na plné projevení důsledků úprav, které již byly přijaty v minulých letech.

Na akci nechyběli ani zástupci dlužníků, za které promluvila advokátka spolupracující s organizací Člověk v tísni Alena Tulachová a dále dluhová poradkyně téže organizace Zita Prošková, která promluvila o svých praktických zkušenostech z práce s postiženou skupinou obyvatel.
 
V druhé části věnované uspořádání stavu insolvenčních správců debatovali zástupci této právnické profese Eva Hepperová, Lukáš Zrůst a Michal Žižlavský.
Foto: Economia
ČvP
ČvP