Zúčastnili jsme se konference Debt Collection

6. 6. 2019
V úterý 4. června se v pražském hotelu Andel’s konal již druhý ročník konference Debt Collection. Akce zhodnotila současný stav i budoucí vývoj českého a slovenského trhu pohledávek v kontextu aktuální ekonomické situace, představila nové přístupy k jejich vymáhání včetně využití moderních technologií a v neposlední řadě poskytla prostor pro debatu týkající se dopadů nedávno přijaté i aktuálně projednávané legislativy.

Na akci vystoupili zástupci předních státních institucí včetně Ministerstva spravedlnosti či České národní banky a dále zástupci bank a dalších velkých věřitelů, právnických profesí nebo inkasních agentur. K diskuzi dopadů aktuálních legislativních úprav přispěl mj. i prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk, který nastínil možné dopady tzv. oddlužovací novely, zvýšení nezabavitelné částky, ale i dalších projednávaných změn v oblasti exekucí a zasadil je do celkového kontextu porevolučního legislativního, ekonomického i společenského vývoje v Česku.
Zdroj: SmithNovak, Debt Collection
ČvP
ČvP