Vysoký počet exekucí zavinilo neúměrné navyšování dluhů o sankce a náklady vymáhání, shodují se odbo

24. 5. 2019
Ministerstvo spravedlnosti aktuálně připravuje komplexní úpravu exekučního řádu, další návrh jeho novelizace předložili již v minulém roce Piráti. Cílem připravovaných a projednávaných změn je snížit počet předlužených osob, na které je vedena exekuce, a pomoct jim v návratu do normálního života. Příčinou vysokého počtu Čechů v exekuci, kterých je aktuálně přes 820 tisíc, bylo zejména neúměrné navyšování původních dluhů, ke kterému v minulosti docházelo kvůli vysokým odměnám advokátů, nadužívání rozhodčích doložek či nedostatečné regulaci poskytování spotřebitelských úvěrů, shodli se odborníci na sympoziu Exekuce v Česku – včera, dnes a zítra, které v pátek 24. května pořádala Česká asociace věřitelů v rámci Stálé konference českého práva. Na to, jakým způsobem současné fungování exekucí upravit, se ale názory liší.

Jsem rád, že se odborníci z řad zákonodárců i právnického stavu na dnešním sympoziu jasně shodli na tom, že i nadále musí platit pravidlo, že dluhy se mají platit. Značná shoda panovala také na pojmenování příčin současného vysokého počtu předlužených českých občanů a potřebě tento problém co nejdříve vyřešit. Na to, jakým způsobem by k tomu mělo dojít a zda a jak v této souvislosti změnit systém exekučního vymáhání, však již existuje řada odlišných pohledů,“ komentoval závěry akce Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.
 
Ředitelka legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti Pavla Belloňová zopakovala, že ministerstvo i nadále vidí řešení zejména ve slučování exekucí podle principu 1 dlužník – 1 exekutor. V rámci přípravy komplexní novely pak počítá také se zavedením povinných záloh na náklady exekuce, které by věřitelé museli skládat před jejím zahájením, a dále s automatickým zastavováním bezvýsledných exekucí. K tomu mělo podle původních záměrů docházet již po 2 letech, nově se ministerstvo přiklání k delší, 3leté lhůtě.
 
Spojování exekučních řízení vedených na jednoho dlužníka u jednoho exekutora podpořila také poslankyně Kateřina Valachová, která by tohoto cíle na rozdíl od ministerstva chtěla dosáhnout prosazením tzv. exekutorské teritoriality. Ta by v praxi znamenala, že by si věřitel již nemohl vybrat exekutora, kterého pověří vymáháním své pohledávky, ten by mu byl přidělován podle místa trvalého bydliště dlužníka. Tuto změnu dlouhodobě prosazuje i Exekutorská komora ČR a ve svém návrhu s ní počítá také Pirátská strana.
 
Nesouhlasí s ní naopak zástupci věřitelů. „Přínosy zavedení exekutorské teritoriality by pro dlužníky byly naprosto minimální, naopak zásah do práv věřitelů obrovský. Analýzy Ministerstva spravedlnosti i VŠE v minulosti jasně potvrdily, že by její prosazení vedlo k výraznému poklesu vymahatelnosti práva,“ uvedl prezident České asociace věřitelů s tím, že exekuční systém založený na soukromých exekutorech, mezi kterými si věřitel může vybrat dle vlastního uvážení, funguje v naprosté většině evropských států: „Systém, který se aktuálně snaží prosadit Piráti a Exekutorská komora, funguje pouze v Maďarsku a na Slovensku.
 
Podle advokáta Adama Vrbeckého nepřinesla změna, která byla na Slovensku zavedena před dvěma lety, dobré výsledky. Velká část exekutorů dle jeho slov musela propustit své zaměstnance a úspěšnost vymáhání poklesla zhruba o čtvrtinu.
 
Poslanec Marek Výborný, předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, upozornil na stále nevyřešený problém exekucí, které byly zahajovány na základě sporné praxe rozhodčích nálezů, které v mnoha případech potvrzovaly vymáhání i takových dluhů, u kterých náklady a sankce převyšovaly původní jistinu. „Dluhy se mají plnit a na počátku každé exekuce je nezaplacený dluh. Ale náklady na vymáhání a sankce musejí mít spravedlivý limit a žádné zkratky tady neexistují,“ uvedl.
 
Zástupkyně Poradny při finanční tísni, která se dlouhodobě věnuje pomoci předluženým osobám, Alena Doubková by uvítala zejména zavedení tzv. chráněného účtu: „Zabránilo by to tomu, aby dlužníci po určitou dobu zůstávali úplně bez peněz. Zároveň by je to nemotivovalo k tomu, aby utíkali do šedé zóny ekonomiky.“ Tuto myšlenku podpořila i poslankyně Valachová.
 
Insolvenční správkyně Jarmila Veselá poukázala na to, že řešení dluhových pastí by od 1. června měla nabídnout novela insolvenčního zákona, která zpřístupní oddlužení více lidem. V této souvislosti doporučila před přijímáním jakýchkoli dalších úprav vyčkat na výsledky, které tato změna přinese.

 


JUDr. Pavel Staněk, advokát a prezident České asociace věřitelů
JUDr. Pavla Belloňová, Ph.D., ředitelka legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti
Mgr. Marek Výborný, poslanec a předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
JUDr. Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory ČR
JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory
JUDr. Jarmila Veselá, advokátka a insolvenční správkyně, jednatelka společnosti InsolCentrum
JUDr. Tomáš Zadražil, místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., poslankyně a místopředsedkyně podvýboru pro problematiku exekucí,
insolvencí a oddlužení ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ing. Radek Laštovička, Ph.D., prezident Asociace inkasních agentur
JUDr. Alena Doubková, Poradna při finanční tísni
Mgr. et Mgr. Adam Vrbecký, řídící partner M.B.A Legal advokátní kancelář
ČvP
ČvP