Stanovisko ČAV k navrhovanému snížení exekutorského tarifu

11. 4. 2016
Česká asociace věřitelů považuje myšlenku snížení exekutorského tarifu za nebezpečný hazard, který ohrozí činnost exekutorských úřadů i systém vymáhání pohledávek jako celek. Jak již ukázaly obdobné zkušenosti se snížením advokátního tarifu, tyto změny bohužel vedou pouze k tomu, že se pohledávky přestávají vymáhat, což je ekonomicky neudržitelné a nespravedlivé.
Exekuční řád v současnosti obecně prochází nadmírou úprav, které znevýhodňují věřitele a komplikují práci exekutorských úřadů. Bohužel velká část z nich, navzdory snad bohulibým záměrům, nepřináší reálné pozitivní důsledky ani pro dlužníky.
 
Podrobné vyjádření k této problematice i otázce záloh ze strany věřitelů naleznete v tiskové zprávě ČAV z 1. března 2016.
ČvP
ČvP